ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بخشنامه ای در تضاد با رفتار امنيتی
شورای حل اختلاف ويژه مطبوعات
در سراسر کشور تشکيل می شود
 
 
 
 

 

درتقابل دو جريان در حاکميت و دو ديدگاه برای مقابله با مردم و مطبوعات و آزادی ها در تهران اعلام شد که رئيس قوه قضائيه بخشنامه تازه ای را ابلاغ کرده که می تواند مانع خودسری های قاضی مرتضوی و دستگاه امنيتی شود. بموجب اين بخشنامه شوراهای حل اختلاف ويژه مطبوعات تشکيل می شود و به روسای كل دادگستری سراسر كشور برای تشكيل چنين شورای حل اختلافی دستور صادر شده است. اگر اين بخشنامه اجرا شود، در رسيدگی به جرايم مطبوعاتی به شورای حل اختلاف در هر محل ارجاع خواهد شد. تاکنون شورای حل اختلاف شامل امور مطبوعاتی نمی شد.