ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  عمادالدين باقی دوباره زندانی می شود
دفاع از حقوق زندانی  
جرم است و مدافع، زندانی می شود
 
 
 
 

 

درادامه تدارک برگزاری يک انتخابات بی رونق برای مجلس هشتم و گسترش رعب و وحشت سياسی در کنار تشديد رعب و وحشت اجتماعی، عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان را "قدرت" به سه سال زندان محکوم کرد .جرم باقی دفاع از حقوق زندانيان – اعم از سياسی و غير سياسی- و نوشتن مقالات و مصاحبه با رسانه ها در چارچوب فعاليت انجمن دفاع از حقوق زندانيان است. باقی در سالهای ابتدای دولت خاتمی نيز برای 5 سال به زندان برده شد. او از مقلدان آيت الله منتظری و از محققان افشاگر انجمن حجتيه در جمهوری اسلامی است. تحقيقات ارزنده ای درباره قتل های زنجيره ای دارد که فاقد هيجان سازی های مقالات اکبر گنجی است ولی حاوی اطلاعاتی تاريخی درارتباط اين قتل هاست. عمادالدين باقی بدليل همين تحقيقات که دوران آن به سه دهه می رسد، صاحب اطلاعاتی است که می تواند بلای جان او شود. از جمله درباره قتل احمدخمينی و نقش پورمحمدی معاون علی فلاحيان در وزارت اطلاعات و امنيت و وزير کشور دولت احمدی نژاد در اين قتل.

اين بار همسر و دو دختر باقی را هم دادگاه محکوم به زندان کرده است تا هم باقی از اين طريق زير فشار باشد و هم ديگر خانواده فعالان سياسی بدانند که در آينده آنها نيز به زندان خواهند رفت و با همان هدف فشار روانی به باقی، احکام 3 سال زندان همسر و دختران او برای 5 سال در حال تعليق خواهد بود!