ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پيش از مرگ مشکينی گفته شده بود
مجلس خبرگان فعلا شورائی اداره خواهد شد
گزارش هفته گذشته پيک نت درباره اخبار محافل سياسی را در ادامه اين خبر بخوانيد
 
 
 
 

 

بدنبال مرگ قابل پيش بينی آيت الله مشکينی، مطبوعات و سايت های خبری نزديک به دولت و منتقدان دولت تفسيرهائی را پيرامون جانشين وی در راس مجلس خبرگان آغاز کرده اند. نقش سايت های نزديک به دولت در اين کار، فعلا روی جلوگيری از رسيدن هاشمی رفسنجانی به رياست اين مجلس متمرکز است. اين درحالی است که هفته گذشته، بعنوان اخباری که در محافل سياسی تهران شنيده می شود، گزارشی  در پيک نت منتشر شد که ناظر بر همين بحث ها، پيش از مرگ مشکينی بود. آخرين ديدار با مشکينی در بيمارستان را احمدی جنتی و آيت الله شاهرودی کردند که در حکم شنيدن آخرين سخنان و وصيت وی بود.

درگزارشی که پيک نت منتشر ساخت، ضمن همين نکته به اين اخبار نيز اشاره شد که در تهران از ابلاغ نظر رهبر پيرامون جانشين مشکينی و دو انتخابات مجلس و رياست جمهوری آينده سخن گفته می شود. درباره مجلس خبرگان نظر وی اداره اين مجلس فعلا بصورت شورائی است و رقابت انتخاباتی برای مجلس و رياست جمهوری نيز بايد ميان کسانی باشد که سياست های کنونی دولت و شخص وی را در زمينه داخلی، خارجی و اتمی و نظامی تائيد می کنند.

آن گزارش را در لينک زير می توانيد بازخوانی کنيد!

http://www.peiknet.com/1386/08mordad/01/page/31rahbar.htm