ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  حمايت ث. ژ. ت از سنديکاهای مستقل در ايران  
 
 
 

 

کنفدراسيون عمومی کار "ث ژ ت" که مقر آن در فرانسه است، برای اعتراض به سرکوب های سنديکائی و کارگری در جمهوری اسلامی بيانيه ای منتشر کرده و از يک تجمع اعتراضی درمقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاريس حمايت کرد. دراين بيانيه آمده است که ث ژت و فدراسيون حمل و نقل آن از تصميات اتخاذ شده عليه فعالان سنديکايی ايران اطلاع يافته و اين رفتار را محکوم می کند. اين تجمع قراراست روز پنج شنبه 9 ژوئيه ساعت يک بعد ازظهر در مقابل سفارت ايران در پاريس برپا شود.