جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  پايان سفر وزير دفاع امريکا به خاورميانه وخليج فارس
در تقابل امريکا با ايران
تماشاچی وجود نخواهد داشت
 
 
 
 

 

وزير دفاع امريکا زودتر از وزير خارجه اين کشور به سفر خاورميانه ای خود خاتمه داده و به امريکا بازگشت. او پيش از ترک خاورميانه و بعنوان جمعبندی مذاکراتی که با شماری از رهبران عرب داشت گفت: اعراب برای مقابله با ايران اتمی بايد به امريکا ملحق شوند.

رابرت گيتس گفت، جمهوری اسلامی سرگرم فعاليت هايی است که علاوه بر تضاد با منافع آمريکا و عراق، با منافع، تقريبا تمام کشورهايی که ما از آنها ديدار کرده ايم، در تعارض است. گيتس به کشورهای خليج فارس، عربستان و مصر سفر کرده و اشاره او به اين سفرها بود. ما نمی توانيم سال ها منتظر بمانيم تا حاکمان ايران سياست هايشان را تغيير دهند. فشارها بر ايران را نه سال بعد، بلکه بايد هم اکنون افزايش داد.

دراين سفر به متحدان و دوستان خود اطمينان داديم که آمريکا تا مدت های طولانی در منطقه خواهد بود. در مورد ايران، اکنون هيچ اختلاف نظری بين ما و دوستانمان در منطقه  وجود ندارد.

پيام ما دراين سفر و مذاکرات برای دوستانمان اين بود که هيچ کشوری در کشمکش با ايران نمی تواند بی طرف و تماشاچی باشد.

در آخرين معاملات تسليحاتی، کشورهای خليج فارس و عربستان جمعا 20 ميليارد دلار و مصر 13 ميليارد اسلحه از امريکا خريده اند و اسرائيل نيز 30 ميليارد دلار کمک تسليحاتی از امريکا دريافت می کند. هدف از سرازير شدن اين ميزان سلاح امريکائی به خاورميانه و خليج فارس را هم وزير خارجه و هم وزير دفاع امريکا مقابله با ايران اعلام کرده اند.

(درهمين ارتباط مصاحبه وزير دفاع جمهوری اسلامی را دراين شماره پيک نت بخوانيد.)