ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه ضد جاسوسی رئيس سازمان فضائی
پرواز يک چيز های هوائی
اما غير فضائی، بر فراز تهران!

 
 
 
 

 

پروازهای جاسوسی بر فرازتهران بار ديگر و در نواحی شرق پايتخت مشاهده شده است. درتاريخ 5 مرداد، مردم مشاهدات خود در اين زمينه را به مقامات گزارش دادند و مدير کل روابط عمومی سازمان فضائی ايران که ظاهرا بايد سرداری بنام "شهرام يزدان پناه" باشد، در يک اظهار نظر بسيار خنده دار دراين ارتباط گفت:

در پی برخی گزارش‌ها مبنی بر مشاهده اشياء پرنده ناشناس در آسمان شرق تهران نظير آنچه در گذشته نيز اعلام می‌شد، كميته‌ای برای بررسی گزارش‌ها در سازمان تشكيل شد. بررسی‌ها حاكی از ماهيت هوايی اشياء گزارش شده بود، كه به سازمان فضايی ايران ارتباطی ندارد!

براساس تحقيقات كميته بررسی اشياء پرنده گزارش‌ شده، پرنده‌های هوايی نظير هواپيما يا هلی كوپتر بوده‌اند، كه دقيقا نمی‌دانيم چه چيزی بودند.

پرنده‌های فضايی عموما در مسير خاصی و با سرعت ويژه‌ای حركت می‌كنند و معمولا يك يا دو ساعت بعد از غروب و قبل از طلوع آفتاب مشاهده می‌شوند و اشيايی كه خارج از اين ويژگی‌ها بوده و يا به صورت نوری ساكن رويت شوند پرنده و پديده‌های فضايی نيستند.

 

بموجب اين مصاحبه علمی و نظامی، يک چيزی در آسمان تهران ديده و گزارش شده، که هوائی بوده، اما فضائی نبوده و ضمنا کار سازمان فضائی جمهوری اسلامی فضائی نيست، بلکه زمينی و شايد زير دريائی باشد!

 

اگر شما از اين مصاحبه برداشت ديگری کرديد، لطفا ما را هم درجريان قرار دهيد!

ایشان هم مثل بقیه مردم، صاف و ساده می توانست بگوید: "هواپیماهای کسب اطلاعات نظامی بدون سرنشین روی آسمان تهران دیده شدند. البته این احتمال که بالن های ویژه جاسوسی نظامی هم بوده باشند هست. اظهار نظر دقیق تر را مقامات نظامی باید بکنند."

گفتن این دو چهار خط فارسی خیلی سخت بود؟ یا گفتن حقیقت به زبانی که همه بفهمند صلاح نبود؟