ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با دانشجويان در زندان چه می کنند؟
دادنامه مشترک
سحابی، پيمان، عبادی، يزدی
 
 
 
 

 

حبيب الله پيمان، عزت الله سحابی، شيرين عبادی و ابراهيم يزدی با صدور پيام و بيانيه ای مشترک خواهان روشن شدن وضع دانشجويان زندانی شدند. صدور اين بيانيه همزمان شده است با گزارش های تکاندهنده ای که حکايت از شکنجه دانشجويان بازداشتی در يک بازداشتگاه تازه کشف شده در کهريزک دارد. از جمله استعمال تخم مرغ پخته، بطری و ... به دستگير شدگان برای گرفتن اعتراف به انتشار مطالب ضد دينی در نشريات دانشجوئی.

در پيام چهار امضائی سحابی، پيمان، عبادی و يزدی به بازداشت شش عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم در مقابل دانشگاه اميرکبير و نيز پلمب دفتر ادوار تحکيم وحدت و بازداشت حاضران در اين دفتر اشاره شده و آمده است:«از اتهامات وارده بر اين دانشجويان اطلاع درستی در دست نيست. به وکلای مدافع آنان اجازه حضور در دادگاه و ملاقات با موکلين شان را نداده اند و خانواده های برخی از بازداشت شدگان از وضعيت عزيزان خود بی اطلاع می باشند.

اين رفتارها مغاير با اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسی و نيز اصول بيانيه جهانی حقوق بشر و ميثاق های مربوطه آنست که دولت ايران نيز آنها را امضا کرده و به رعايت آنها متعهد است.