ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آخرين رهنمودهای ورزشی احمدی نژاد
از فوتباليست ها پاداش 500 دلاری را بگيريد
يک پژو به واليباليست های جوان بدهيد
 
 
 
 

 

بسکتبال ايران قهرمان آسيا شد. چون مردم باندازه پيروزی های فوتبال ايران نمی ريزند توی خيابان و کنترل اوضاع را از چنگ نيروی انتظامی در نمی آورند، حکومت بيشتر از مردم خوشحال شد. بويژه که رقيبی برای فوتبال پيدا شد، البته به آن شرط که تب بسکتبال جامعه را نگيرد، که دراينصورت بر بسکتبال هم توسط عوامل نفوذی همان خواهد رفت که بر فوتبال رفت!

بمناسبت پيروزی بسکتباليست ها، احمدی‌نژاد که سال پيش در لباس ورزشی و در زمين تمرين با فوتباليست ها عکس های يادگاری می گرفت، ديروز با تيم واليبال جوانان و نوجوانان و همچنين تيم ملی دو و ميدانی ديدار کرد و عکس يادگاری – تبليغاتی گرفت.

از آنجا که عادت دارد حرف های بی سروته و پوچ بزند، در اين ديدار هم حرف زد. يعنی گفت شيره شيرين است. مثلا:

«از پايه‌های ورزش قهرمانی اين است كه سرتاسر جامعه را پر از نشاط كنيم چرا كه اين امر انگيزه آفرين، نيرو بخش و اميد آفرين است.»

ترجمه فارسی اين سخنان گرانبار با خود شما.

اما بقيه ماجرای اين ديدار:

احمدی نژاد بی آنکه باخت بانوان دونده ايرانی را به دليل حجابی که تن آنها کرده بودند به روی خود بيآورد، دراين باره گفت:

« حضور خانم ها در اين مسابقات يك كار ويژه بود چرا كه آنها با حفظ وقار و شئونات اسلامی در مسابقات حاضر شده‌اند و افتخار آفريدند و به همين دليل آنها نفر اول(در حجاب و باخت) بودند.

در همين ديدار، رئيس جمهور دستور داد پاداش 500 دلاری نفرات تيم ملی فوتبال را از سر مربی آنها پس بگيرند و به رئيس سازمان تربيت بدنی دستور داد به بازيكنان تيم واليبال جوانان يك ماشين پژو هديه بدهد.

ديدار با بسکتباليست های تيم ملی موکول شد به يک روز ديگر تا رئيس جمهور دو روز تبليغاتی- ورزشی داشته باشد.