جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه خارجی علی لاريجانی- مصاحبه داخلی علی حسينی
شتر سواری اتمی، دولا دولا
بازی با کلمات
برای نگفتن آنچه می گذرد
 
 
 
 

 

بازديد بازرسان سازمان انرژی اتمی از تاسيسات غنی سازی نطنز و نقل قول چند پهلوئی که در چارچوب يک بازی سياسی از لاريجانی در مطبوعات غرب مبنی بر کاهش متمايل به توقف غنی سازی منتشر می شود، روز گذشته موضوع اصلی مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی شد.

محمدعلی حسينی سخنگوی وزارت خارجه، با رويکرد خنثی سازی نکات خبری مصاحبه علی لاريجانی در نشريه "فوکوس" آلمان که بوی توقف غنی سازی را ميداد، در مصاحبه ديروز گفت:

از سخنان آقای لاريجانی برداشت نادرستی شده است. آقای لاريجانی هم به من گفت که اين مصاحبه بصورت نامطلوب بازتاب يافته است.

(حتی بموجب اين اظهار نظر، لاريجانی با کلمات بازی کرده و خبر فوکوس را تکذيب نکرده، فقط انعکاس نامطلوب ذکر کرده است! همچنان که در يک لفاظی ديگر گفته است: "طرح "تايم اوت" سازمان انرژی اتمی به معنای توقف غنی سازی نيست، بلکه به معنای آنست که تحريم ها و غنی سازی در همينجا که هست متوقف بماند." که ترجمه ساده و روان آن می شود، قبول توقف غنی سازی در طول مذاکرات)

اما سخنگوی زير يکسال وزارت خارجه، در ادامه اين مصاحبه بند را از جای ديگر به آب داد و در پاسخ به خبرنگاران گفت: "همانطور که آقای لاريجانی در گفتگو با اين نشريه تاکيد کرده، تعليق غنی‌سازی اورانيوم، به‌عنوان نتيجه مذاکرات قابل پذيرش نيست."

(ديپلمات بازی سخنگوی وزارت خارجه ناشيانه تر از همين بازی از سوی علی لاريجانی بود. طبق گفته ايشان، که تائيد قبول توقف غنی سازی در طول مذاکره - تايم اوت- از دهان علی لاريجانی است، غنی سازی را ميتوان در طول مذاکره متوقف کرد اما به اين شرط که پايان و نتيجه مذاکرات سياسی قبول ادامه توقف غنی سازی نباشد!)