ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 
سر را مثل کبک زير برف نکنيد!
شرايط  کشور
از اين بحرانی تر؟

به لشکر کشی امريکا در خليج فارس نگاه کنيد، به تنگ تر شدن روز به روز حلقه تحريم ها بنگريد، انگيزه های سفر وزرای خارجه و دفاع امريکا به خليج فارس و خاورميانه را مطالعه و بررسی کنيد، همآهنگی کنگره و دولت امريکا را جدی بگيريد، فشارهای اسرائيل برای سرعت بخشيدن به مقابله با ايران را دست کم نگيريد، جبهه اعراب عليه ايران را فراموش نکنيد. اينها در کنار مسائل داخلی و حکومتی باندازه کافی گويای بحران نيست؟

محمد علی ابطحی

 
 
 
 

 

يکی از مسئولان کشور (هاشمی رفسنجانی در هفته گذشته) گفته بود شرايط فعلی بحرانی است. (دولتی ها تکذيب کردند و هاشمی ثمره سايه احمدی نژاد در کابينه نعل وارونه زده و گفته منظور از شرايط ويژه پيشرفت های سريع و همه جانبه برنامه های دولت و بهتر شدن همه جانبه اوضاع مردم و کشور است- پيک نت) از خبر های اين روزها می توان فهميد که آمريکا، حلقه محاصره اش را بر ايران روز به روز تنگ تر می کند. سفر تسليحاتی وزرای خارجه و دفاع آمريکا به منطقه برای فروش اسلحه به آنان در برابر ايران، جداکردن عرب ها ازهر نوع همکاری احتمالی با ايران،( در واقع تشکيل يک جبهه عربی عليه ايران- پيک نت) هماهنگی کنگره و دولت- امريکا- و فشارهای اسرائيل – به امريکا- (برای تسريع در اقدام نظامی عليه ايران- پيک نت) و ورود يک ناو ديگر آمريکا – به خليج فارس- همه حکايت از شرايط ويژه می کند.

نفی هماهنگ آن (از سوی مقامات حکومتی و طرفداران دولت و سياست های اتمی؛ داخلی و خارجی کنونی- پيک نت) آن ضرب المثل ايرانی را به خاطر می آورد، که کبک برای پنهان شدن از نگاه شکارچی، سر خود را در برف می کند!