ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اطلاعات تازه وکيل پرونده سنگسار در تاکستان قزوين
قاضی با بلوک سيمانی
به سر محکوم کوبيد و کار را تمام کرد!

 
 
 
 

 

پيرامون حکم سنگسار يک زن و مرد در تاکستان قزوين، که حکم مرد اجرا شد و زن در انتظار اجراست، شادی صدر وکيل اين پرونده اطلاعات تکاندهنده ای را فاش ساخت.

شادی صدر گفت:

به عنوان وکيل پرونده هنوز موفق به خواندن پرونده نشده ام و فقط بدل پرونده را در اختيار من قرار داده اند که آن هم کامل نيست. با اين حال مطابق رای صادره، جعفر که سنگسار شده است، هرگز به رابطه نامشروع اعتراف نکرده و هيچ شاهدی نيز در پرونده موجود نيست و قاضی، صرفا با استناد به علم خود مبادرت به صدور حکم سنگسار کرده است.
سنگ هايی که جعفر با آنها کشته شد به حدی بزرگ بود که حتی صورت ظاهری اجرای حکم نيز با اشکال مواجه است. اين سنگ ها اکنون به تهران منقل شده است تا به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گيرند.

اخبار غير رسمی که در صدد اطلاع از صحت  و سقم آن هستيم نيز حاکی از آن است که جعفر پس از سنگسار در حالی که  گوش و بينی اش کنده و له شده بود، همچنان زنده بود و وقتی پزشک قانونی زنده بودن او را تائيد می کند، آقای (...) با يک بلوک سيمانی بزرگ بر سرش می کوبد و او را به قتل می رساند که در صورت اثبات اين ادعا وی قابل تعقيب کيفری خواهد بود .(آن که نامش در گزارش خانم صدر نقطه چين شده بايد قاضی صادر کننده حکم باشد که هنگام اجرای حکم در محل حضور داشته است. بويژه آنکه وی عليرغم همه مخالفت هائی که با اجرای اين حکم شده بود، شخصا دستور اجرای غافلگير کننده آن را صادر کرد.)

خانواده جعفر کياني(مرد سنگسار شده) احتمالا شکايتی عليه قاضی پرونده و مجريان حکم طرح خواهد کرد، ضمن اينکه شنيده ام پرونده قاضی صادر کننده حکم به دادسرای انتظامی قضات رفته است تا مورد رسيدگی قرار گيرد.

البته مسائل ديگری نيز وجود دارد که به لحاظ اينکه در حال پيگيری پرونده هستيم فعلاً از اعلام آن خودداری می کنيم تا در مسير پرونده خللی ايجاد نشود و مکرمه (زن محکوم به سنگسار) بتواند از زندان آزاد شود و علی چهار ساله اش نيز که همراه اوست بقيه کودکی اش را در زندان سپری نکند .