ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در ديدار با کميسيون امنيت ملی مجلس
دو دانشجوی از اوين بازگشته
شکنجه های خود را شرح دادند
 
 
 
 

 

دو دانشجوی زندانی و شکنجه شده که با وثيقه آزاد شده اند، روز گذشته به همراه خانواده های خود به مجلس رفته و با اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس ملاقات کردند. آنها در اين ملاقات شکنجه هائی که در طول بازداشت دانشجويان متحمل شده بودند را شرح دادند.

خبرگزاری های داخلی که خبر اين ملاقات را در دو خط منتشر کرده اند اشاره به افشاگری های هفته گذشته اين دو دانشجو که شرح کامل آن را بايد با نمايندگان مجلس در ميان گذاشته باشند نکردند. گفته می شود در طول بازداشت و شکنجه دانشجويان که احتمالا در بازداشتگاه تازه کشف شده "سوله کهريزک" صورت گرفته، از استعمال تخم مرغ پخته، بطری، وسائل ديگر و تهديد به انتقال به بند مجرمين و جانيان برای تجاوز به آنها استفاده شده است.

دو دانشجوئی که همراه با خانواده های خود به کميسيون امنيت ملی مراجعه کردند از جمله دانشجويان بازداشت شده دانشگاه امير کبير اند.

در اين ديدار كه اعضای كميسيون امنيت ملی، از جمله اعلمی ،عليخانی، آشوری، رودكی محمدی، طلايی و قنبری حضور داشتند خانواده های دانشجويان بازداشت شده در روز 18 تير و هم چنين دانشجويان بازداشتی دانشگاه امير كبير نگرانی های خود را نسبت به سرنوشت بازداشت شدگان بيان داشتند.

به گزارش ادوار نيوز در اين ديدارعبدالفتاح سلطانی وكيل دانشجويان که همراه خانواده ها بود گفت:

در كجای  شريعت و قانون آمده است كه در خواست شش نفر برای  آزادی همكلاسانشان جرم است؟ ما بايد چه بگوييم وبا كه بگوييم كه مورد سو استفاده قرار نگيرد؟ متاسفانه پس از مراجعات مكرر به دادگاه برای ارائه مدارك، آنها بدون  ثبت در پرونده  مدارک را می گيرند. پس نقش من به عنوان وكيل چيست وحقوق شهروندی چه می شود ؟

محمدنبی رودكی نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملی ضمن ابراز تاسف از وقايع بوجود آمده گفت: تكليف است كه به قانون عمل كنيم  چرا كه منافع ملی منافع شخصی نيست . گيرم كه دانشجو يك پارچه آتش باشد، مگر چه خواهد كرد؟

محمدی نيز گفت: متاسفانه نشانه هايی از رفتار خلاف قانون اسلام وجمهوری اسلامی ديده می شود كه بايد اصلاح شود .

(رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس علاء الدين بروجردی است که پس از تشکيل مجلس هفتم به همراه شماری از نمايندگان مجلس و از جمله اعضای کميسيون امنيت ملی با محمد خاتمی که هنوز رئيس جمهور بود ملاقات کرد. او در اين ملاقات تندترين انتقاد را از خاتمی به دليل تصفيه وزارت اطلاعات وامنيت از باند قتل های زنجيره ای و اعلام خبر کشف غده سرطانی قتل های محفلی در اين وزارت خانه کرد. او خطاب به خاتمی مدعی شد که اين اقدام او باعث تضيف وزارت اطلاعات و امنيت شد. آن باند اکنون به وزارت اطلاعات و امنيت بازگشته و غده ای که بروجردی از آن دفاع کرد، اکنون به غده ای بدخيم و سرطانی تبديل شده است. کجاست آن جسارت در ميان همين نمايندگانی که با خانواده دانشجويان ملاقات کرده اند، که پس از اين ملاقات- حداقل در جلسه غير علنی کميسيون امنيت ملی- از رئيس خود سئوال کنند: حق با خاتمی بود يا شما؟)