ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ساعت ها تاخير
در پروازهای داخلی و خارجی
 
 
 
 

 

تاخير در پروازهای خارجی و درگيری های ماموران نيروی انتظامی با مسافران معترض اکنون با تاخير پروازهای داخلی و اعتراضات مسافران همراه شده است. سهيمه بندی بنزين و چانه زنی پشت پرده برای تامين سوخت هواپيماهای مسافربری، درکنار تحريم های مصوبه شورای امنيت سازمان ملل و بسته بودن آسمان بسياری از کشورها به روی پروازهای ايران، از جمله دلائل عمده اين تاخير ها تشخيص داده شده است. ليست زير بعنوان نمونه ای از تاخير پروازهای داخلی و خارجی اعلام شده است:

پروازهای تهران ـ دمشق 6 ساعت،

دبی ـ تهران 4  ساعت

اصفهان ـ تهران5 ساعت

شيراز ـ تهران5 ساعت

تهران ـ 2 دو ساعت

مشهد ـ تهران 15 ساعت

تهران ـ پكن 30 ساعت