جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه مطبوعاتی معاون وزارت خارجه امريکا
امريکا و ايران
بازی با زمان، تا لحظه عمل
هم ايران و هم امريکا می دانند پايان اين دوره به کجا ختم خواهد شد و به همين دليل هر دو، درعين حال که زمان می خرند و با مذاکرات بازی می کنند، خود را آماده پايان اين دوره می کنند.

 
 
 
 
 

 

درحاليکه خبرگزاری ها از دو ديدار و مذاکره ايران وامريکا و ايران و سازمان انرژی اتمی خبرهائی را مخابره می کنند و اين تصور را تقويت می کنند که تنش ميان غرب و بويژه امريکا و جمهوری اسلامی رو به کاهش است، نشانه های ديگر حکايت از ادامه تنش ها دارد. اگر اين نشانه ها و آن گزارش ها را در کنار هم قرار داده و به اوضاع نگاه کنيم، می توان به اين نتيجه رسيد که هر دو طرف سرگرم بازی با هم و خريد وقت هستند. ايران با برگ عراق و برگ گشودن برخی درهای بسته به روی بازرسان اتمی اين بازی را پيش می برد و امريکا نيز با مذاکرات عراق و رايزنی های سياسی- نظامی با کشورهای خاورميانه و خليج فارس.

هر دو می دانند چه مسيری را طی می کنند و به همين دليل و برخلاف خبرها و گزارش های کمتر جدی خبرگزاری ها، در هر دو جبهه، تدارکات از سطح به عمق رفته و بجای حرف های تبليغاتی بر سرعت عمل افزوده شده است. هم در تهران جلوی زياده گوئی های تبليغاتی- اتمی احمدی نژاد را گرفته اند و در پناه اين سکوت به کار خود ادامه می دهند و هم در غرب و بويژه در امريکا کمتر درباره ايران و برنامه های اتمی آن صحبت می شود ولی طرح های مقابله نظامی با جديت و وسعت بيشتری در حال تدارک است.

در ادامه همين سکوت و مدارای ظاهری و تدارک برخوردهای جدی در پشت صحنه، پيش نويس قطعنامه سوم عليه ايران مراحل تکاملی خود را طی می کند و امريکا، اروپا، چين و روسيه روی پيش نويس مورد بحث کار می کنند تا در پايان مهلت دو ماه که در سپتامبر(شهريور) تمام می شود، اين قطعنامه برای تصويب به شورای امنيت برده شود.

نيکلای برنز معاون وزارت خارجه امريکا در همين ارتباط طی مصاحبه ای با اطمينان اعلام داشت که قطعنامه جديد در ماه سپتامبر تصويب خواهد شد. او در همين مصاحبه تاکيد کرد:

تنها آمريكا و اروپا با برنامه هسته‌ای ايران مخالف نيستند، بلکه همه كشورهای جهان در اين امر شريك اند.

امريکا  بدون پيش‌شرط توقف غنی سازی با ايران مذاكره نخواهد کرد زيرا در غيراينصورت ايران می تواند ماه‌ها يا سال‌ها ما را سر ميز نگهدارد و خود سرگرم کارهای اتمی اش باشد.

‌برنز در همين مصاحبه خبری، به مذاکرات سفرای امريکا و جمهوری اسلامی در بغداد اشاره کرده و گفت:

ايران نقش مهمی در بی‌ثباتی عراق دارد. ما در تلا‌شيم دولت ايران را متقاعد كنيم كه از حمايت گروه‌های شبه‌نظامی شيعه كه از فناوری نسبتا پيشرفته‌ای برای حمله به نيروهای آمريكايی استفاده می‌كنند دست بكشند. گفت‌وگوی ايران و آمريكا در اين زمينه است و منتظر نتايج آن هستيم. ‌