ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه مطبوعاتی سرتيپ پاسدار"نجاز"
اعلام آمادگی برای فروش
محصولات نظامی به همسايگان
 
 
 
 

 

بدنبال سخنان چند روز پيش احمدی نژاد که گفت 8 قدرت بزرگ جهانی بايد سهم ما را هم بدهند و جای جمهوری اسلامی در کنار آنهاست، سرتيپ پاسدار "مصطفی نجاز" وزير دفاع جمهوری اسلامی نيز روز گذشته در يک مصاحبه مطبوعاتی سخنان احمدی نژاد را به گونه ای ديگر بيان کرد. او  گفت: ‌

‌حافظت از آبراه‌ها (بخوانيد تنگه هرمز) بايد بومی‌سازی شود. بايد نيروهای فرامنطقه‌يی خارج شوند و ما می‌توانيم با همكاری كشورهای منطقه امنيت منطقه را تامين كنيم. هم اكنون آمادگی داريم محصولات نظامی خود را به اين كشورها صادر و حتی تكنولوژی دفاعی خود را به آن‌ها ارائه كنيم

امروز با حضور فرماندهی كل قوا و نيروی مسلح مقتدر و ملت رشيد شرايط ما عادی است و در هيچ شرايط ويژه‌ای قرار نداريم.

امروز موشك‌های مختلفی را در زمينه‌های مختلف می‌سازيم و طراحی‌های آن را خودمان انجام می‌دهيم و ساخت آن در داخل انجام می‌شود و از مرحله تحقيق، طراحی و توليد و مواد اوليه روز خودكفا شده‌ايم.

‌موشك‌های ضد زره در انواع مختلف، انواع راكت‌ها با بردهای متفاوت، ‌موشك زمين به زمين با بردهای مختلف و با كاربردهای متفاوت، انواع موشك‌های كروز و دريايی و توليد انواع پدافند هوايی و موشك‌های ضد موشك امروز دراختيار نيروهای مسلح ما قرار دارد. در صنايع هوايی در عين حال که قادر به تعميرات اساسی هواپيماهای نظامی هستيم، در بخش غيرنظامی نيز توانايی تعميرات اساسی هواپيماها را داريم. بزرگترين آشيانه هواپيمايی در خاورميانه دراختيار ماست و بسياری از هواپيماهای خارجی نيز برای تعمير به آشيانه ما می‌نشينند و در بخش نظامی در حال برنامه‌ريزی برای ساخت جنگنده‌های نسل پنجم روز برنامه‌ريزی می‌كنيم.

امروز از هواپيمای ايران 140 که يک هواپيمای 50 نفری است بين استان‌ها استفاده می‌شود و در حال وارد شدن به مدار هوايی‌های داخلی است و نيروهای مسلح و نظامی نيز از اين هواپيما استفاده خواهند كرد و در كنار اين هواپيما ساخت موتور و بال هواپيما را دنبال می‌كنيم.

در حال توليد بالگردهايی از نوع ترابری و تهاجمی هستيم. همچنين انواع هواپيماهای بدون سرنشين و ته‌باز در چهار مدل در حال ساخت است؛ يك نوع برای تصويربرداری، يك نوع برای تهاجم و يك نوع هم برای ترابری توليد می‌شود. ‌در صنايع دفاعی ما انواع سلاح های مورد نياز چه تفنگ‌ها ی انفرادی و جمعی مانند انواع توپ‌ها و توپ‌های دوربرد را با كاليب‌های مختلف می‌سازيم .

‌انواع ناو‌چه‌های موشك‌انداز مجهز به توپ و سلاح‌هايی با موشك و مجهز به رادار و الكترونيك مخابرات در حال ساخت است و همچنين زيردريايی‌ها، توپ‌های دريايی، تانك و نفربر و تجهيزات زرهی از امكاناتی است كه امروز در داخل وزارت دفاع ساخته می‌شود. علاوه بر اين، مواد شيميايی انفجاری و تجهيزات پدآفندی در داخل صنايع دفاع ساخته می‌شود.