ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

نرگس محمدي:
اعدام ها را علنی کرده اند
اما محاکمات غير علنی است!

 
 
 
 

 

نرگس محمدی سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر در يک مصاحبه، ضمن اعلام ارسال نامه ای به رئيس قوه قضائيه و هيات نظارت بر حسن اجرای قانون شهروندی گفت:

بازداشت گسترده دانشجويان و به خصوص اخبار و گزارشات مكرر خانواده ها و زندانيان دانشجو مبنی بر رفتار خشن و غير انسانی با بعضی از آنان نگران كننده و تكان دهنده است .
اگر هر شخصی را به هر اتهامی باز داشت كنند و به دور ازهر چشم ناظری در اختيار بازجو قرار بدهند و در محيط هايی به نام سلول انفرادی   به هر شكلی مورد اذيت و آزار قرار گيرد اين شخص چگونه می تواند اين موارد را در عادلانه ترين دادرسيها اثبات كند؟ طبيعی است كه اين امر هرگز اتفاق نمی افتد .

سخنگوی قوه قضاييه گفته است هيچ دانشجويی مورد آزار قرار نگرفته است، اما اخبار و گزارشات جدی، مكرر وموكدی مبنی بر آزار واذيت دانشجويان باعث شده كانون مدافعان حقوق بشر خواهان اعمال نظارت جدی و موثر مسئولان در نحوه دستگيری ها ونگهداری متهمان و چگونگی انجام تحقيقات و بازجويی ها شود .

ممنوعيت هر نوع شكنجه در كنار اصل 38 قانون اساسی قرار دارد. آقای شاهرودی بايد مسئول رسيدگی به موارد مذكور و اعلام نتايج به شكل علنی به افكارعمومی باشد.
افراد در ملا عام اعدام می شوند، اما محاكمات علنی نيست.