ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

روی آوری زن و مرد در نقاط مرکزی ايران به دوچرخه
دوچرخه سواری زنان
در اصفهان ممنوع اعلام شد!

 
 
 
 

 

نيروی انتظامی اصفهان با صدور اطلاعيه‌ای ممنوعيت استفاده بانوان از دوچرخه در معابر عمومی را اعلام کرده و از زن های اصفهان خواست تا اگر قصد استفاده از دوچرخه را دارند به پارك بانوان و يا ورزشگاه‌هايی كه مختص بانوان است مراجعه كنند. اين تصميم درحالی اعلام می شود که با سهميه بندی بنزين و مشکل شدن رفت و آمد، در شهرهای مرکزی ايران که مسطح است- مانند اصفهان، يزد، کاشان، کرمان و...- مردم و از جمله زن ها به استفاده از دوچرخه روی آورده اند. نيروی انتظامی فکر کرده اين دوچرخه سواری هم تفريح است و گفته زنان دوچرخه سوار بروند به پارک بانوان! درحاليکه بانوان می خواهند با دوچرخه بروند خريد، اداره و سر کارشان!