ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  عسگراولادی نگران از آينده موتلفه:
روزنامه "هم ميهن" جرمی مرتکب نشد!
 
 
 
 

 

دادگاه روزنامه "هم ميهن" برگزار شد اما غلامحسين کرباسچی از رفتن به اين دادگاه خودداری کرد.

حاج حبيب الله عسگراولادی پدرخوانده موتلفه اسلامی و عضو هيات منصفه مطبوعات، که تنگ شدن عرصه برای موتلفه اسلامی را نيز تازه احساس کرده و خوف حزب پادگانی او را هم برداشته، در باره اين دادگاه وعدم حضور کرباسچی در آن گفت:

می شد راه‌های ديگر پيدا كرد كه اين "هم ميهن" توقيف نشود.  البته بهتر بود آقای كرباسچی دبيركل حزب كارگزاران و مديرمسوول روزنامه «هم‌ميهن»  به دادگاه می آمد. دادستان اشكال شكلی به فعاليت روزنامه «هم‌ميهن» دارد و به‌عقيده هيات منصفه، روزنامه «هم‌ميهن» مجرم نيست و جرمی كه باعث تعطيلی و توقيف اين روزنامه باشد انجام نداده است. احتمال رفع توقيف «هم‌ميهن» در آينده‌ای نزديك زياد است.  

"هم ميهن" با حکم قاضی مرتضوی دادستان تهران به بهانه "پاره‌ای مشکلات در روند دادرسی قبلی" که به اجازه انتشار دوباره هم ميهن انجاميده بود، آن را توقيف مجدد کرده است.