ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در اعتراض به شکنجه
24 روز اعتصاب غذای يک دانشجوی زندانی
 
 
 
 

 

خبرنامه اميرکبير :

مجيد توکلی، دانشجوی بازداشتی دانشگاه اميرکبير، به درخواست جمع کثيری از اعضای انجمن اسلامی اين دانشگاه اعتصاب غذای خود را به صورت موقت متوقف کرد.

مجيد توکلی که از ۱۹ ارديبهشت ماه به دنبال انتشار نشريات جعلی در دانشگاه اميرکبير توسط مامورين وزارت اطلاعات بازداشت شد، از ۲۳ تيرماه در اعتراض به بلاتکليف بودن وضعيت خود و ديگر دانشجويان بازداشت شده و همچنين شکنجه ها و رفتارهای غيرانسانی بازجويان، دست به اعتصاب غذا زده بود که پس از گذشت ۲۴ روز، اعتصاب غذای خود را متوقف کرد.

محتوای خواست دانشجويان از توکلی، برای شکستن اعتصاب توسط خانواده توکلی به اطلاع وی رسانده شده بود. در جريان اين خواست که قبلا بصورت نامه نيز منتشر شده بود، با توجه به انتشار وسيع اخبار مربوط به فشارهای غيرانسانی و شکنجه های قرون وسطايی در رسانه های عمومی، واکنش گسترده مقامات مسئول در اين زمينه از مجيد توکلی خواسته شده بود با توجه به قول های مساعدی که مقامات عاليرتبه قضايی مبنی بر صدور وثيقه برای سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه اميرکبير طی هفته آينده داده اند، اعتصاب غذای خود را متوقف نمايند.

خانواده اين دانشجو پس از ملاقاتی که روز دوشنبه با مجيد توکلی داشتند، با ابراز نگرانی شديد نسبت به وضعيت جسمی وی گفتند که اين دانشجوی زندانی پس از ۲۴ روز اعتصاب غذا به شدت ضعيف شده است، به سختی راه می رفت و نمی تواند درست صحبت کند.