جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

خبر مانور، دو روز پس از آغاز آن انتشار يافت
مانور حمله به ايران
در
"گوام" اقيانوس آرام

 

ناوهای "يواس اس استنيس"، "يواس اس نيميتز" و "يواس اس کيتی هاوس" به همراه 30 کشتی جنگی، 280 هواپيمای جنگنده و 22000 سرباز و ملوان در اين مانور شرکت دارند. خبرگزاری جهانی در تفسيرهای خود اين مانور را آخرين تمرين ترکيبی "دريايی – هوايی" امريکا برای حمله به ايران؛ پيش از پايان دوران رياست جمهوری بوش در سال 2009 ارزيابی کردند.

 
 
 
 
 

 

نيروی دريائی امريکا از روز دوشنبه 6 اگوست (3 روز پيش) يک مانور عظيم جنگی را با هدف تمرين بمباران ايران آغاز کرد. اين مانور پس از بازگشت وزير دفاع امريکا از منطقه خاورميانه و خليج فارس آغاز شد و پيش از آغاز آن نيز خبری در اين ارتباط انتشار نيافته بود. دراين مانور سه ناواتمی امريکا به همراه هواپيماهای دارای توان حمل سلاح هسته ای همراه با جنگنده های مستقر در آنها شرکت دارند.

ناو "يواس اس استنيس"، "يواس اس نيميتز" و "يواس اس کيتی هاوس" به همراه 30 کشتی جنگی، 280 هواپيمای جنگنده و 22000 سرباز و ملوان در اين مانور شرکت دارند.

خبرگزاری های جهانی در تفسيرهای خود اين مانور را آخرين تمرين ترکيبی "دريايی – هوايی" امريکا برای تمرين حمله به ايران؛ پيش از پايان دوران رياست جمهوری بوش در سال 2009 اعلام داشتند.

در مانور سال گذشته برخی از افسران نظامی کشورهای منطقه جهت تماشای مانور به محل تمرين دعوت شده بودند. از آن جمله فرماندهان نظامی مالزی که ارتباط نزديکی با ايران دارند. اما تمرين امسال بدون حضور ناظرين خارجی برگزار می شود. مانور در شرايطی منطبق با شرايط اقليمی ايران در اقيانوس آرام و نقطه ای بنام "Guam" درحال انجام است.

فرمانده مانور اعلام کرد که اين رزمايش با هدف تمرين اقدامات ترکيبی سه ناو هواپيمابر با همراهی هواپيماها ی جنگنده و حامل تانکر سوخت انجام می شود. با توجه به تعهد ديک چنی معاون بوش و رابرت گيتس وزير دفاع امريکا مبنی بر حمايت از کشورهای منطقه در مقابل ايران اين گروه های جنگی همگی در منطقه خليج فارس حاضر خواهند شد.