ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

طبق لايحه جديد دولت
مردان پول دار می توانند
زن های متعدد داشته باشند!

 
 
 
 

 

دولت لايحه حق مرد برای ازدواج مجدد و چند زنه شدن مردان را به مجلس برد. بموجب اين لايحه که زير پوشش "حمايت از خانواده" به مجلس برده شده، هر مردی که دادگاه تشخص بدهد از نظر مالی توان گرفتن زن ديگری دارد، اجازه ازدواج مجدد برای او صادر می شود.

مهرانگيز مروتی نماينده مجلس هفتم و عضو فراکسيون اقليت دراين رابطه گفت: اين لايحه يک فاجعه است چرا که ازدواج مجدد مردان را منوط به کسب اجازه از دادگاه کرده و تنها تمکن مالی شرط اصلی است. حتی اگر زن اول بی خبر باشد.

برخی از نمايندگان زن مجلس با اعضای کميسيون قضايی صحبت کرده‌اند تا دولت اين لايحه را پس بگيرد و مجلس لايحه را به دولت برگرداند.

اين لايحه وحشتناک را دولت در شرايطی به مجلس آورده که شاهد اين همه ظلم نسبت به زنان هستيم و ما خواهان لغو قوانين تبعيض‌آميز هستيم.

فراکسيون زنان مجلس، چندی پيش با رئيس قوه قضائيه ديدار کرده و از تاخير دولت در تقديم لايحه حمايت از خانواده انتقاد کردند. حال که دولت اين لايحه را با تاخير به مجلس داده، می‌بينيم چه موارد فاجعه‌آميزی برای حمايت از خانواده در آن قيد شده است.