ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنرانی اژه ای در تهران
ترس از براندازی  
نظامی که ادعای روئين تنی دارد!
از سخنان اژه ای عمليات برون مرزی استنباط می شود و اين استنباط تائيد کننده ادعای های رئيس
 سابق سازمان "سيا" ست که دراين شماره پيک نت می خوانيد!

 
 
 
 

 

غلامحسين محسنی اژه ای وزير اطلاعات و امنيت جمهوری اسلامی که حکومتيان و غير حکومتيان از حالات روحی غير عادی او با اطلاع اند، روز گذشته در تهران سخنانی را بيان داشت که در عمل تائيد نظرات رئيس سابق سازمان اطلاعات مرکزی امريکا "سيا" بود. اژه ای تلويحا فعال شدن عمليات خنثی سازی امنيتی در خارج از کشور را وعده داد و رئيس سابق سازمان "سيا" نيز مدعی شد که ايران بزودی دست به کارهای تروريستی برون مرزی خواهد زد!

نظرات رئيس سابق سيا را در همين شماره پيک نت بصورت مستقل می خوانيد و سخنان اژه ای را در ادامه.

اژه ای درهمايش مديران و مسئولان استان مرکزی و بعنوان مقدمه ای برای دستگيری های بيشتر درداخل و عمليات جديد در خارج کشور و برگزاری انتخابات در سرزمين سوخته سياسی ايران مدعی شد:

"اقدامات گسترده ای برای براندازی جمهوری اسلامی درجريان است. دشمنان با ناکارآمد نشان دادن دولت و مجلس سعی دارند زمينه ورود برخی عناصر خود را به دولت و مجلس آماده کنند."

اين به زعم اژه ای دشمنان جز اصلاح طلبان و منتقدان دولت احمدی نژاد نيستند. آنها که به مجلس می خواهند بروند و اژه ای از حالا تکليف حکومت را با آنها روشن کرده نيز جز اصلاح طلبان و منتقدان دولت کنونی نيستند.

اژه ای درعمل همه ادعاهای تثبت و ثبات حکومت و روئين تن بودن نظام را نفی کرد و مدعی شد: 3 طرح براندازی در حال اجرا است. اولين طرح به سرپرستی ديک چنی معاون رئيس جمهور آمريکا و با همکاری گروهی از اپوزيسيون داخل و خارج در حال اجراست و هدف آن ايجاد اختلاف و شکاف بين نيروی های انقلاب (بخوانيد اصولگرايان و خودی ها) است.

دومين طرحی که در حال اجراست، تخريب فيزيکی و شخصيتی نيروهای انقلاب است.

سومين طرح که مهم ترين "طرح دشمنان نظام" است هدفش "ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی و براندازی نرم" است.

دشمنان نظام به خصوص آمريکا و انگليس با استفاده از رسانه های تحت حمايت خود و برخی عناصر داخلی وابسته، طرحی را در پيش گرفته و سعی دارند در جامعه القا کنند دولت نهم و مجلس هفتم ناکارآمد است تا زمينه ورود برخی از عناصر خود را به دولت و مجلس آماده کنند.