ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دادخواست
شيرين عبادی
از سازمان ملل
 
 
 
 

 

شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ايران، طی نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان نظارت وتحقيق مستقل اين نهاد بين المللی در ارتباط با نقض حقوق بازداشت شدگان- از جمله موکلان خود- شد.

وی تاکيد کرد که به خواسته های قانونی وی در داخل ايران  توجه نمی شود و به همين دليل چاره ای جز استفاده از تمامی امکانات قانونی در زمينه ملی و بين المللی نيست. نامه نگاری با مقام های قضايی ايران بی نتيجه است و بازداشت شدگان از همه حقوقی که قانون جمهوری اسلامی برای يک زندانی در نظر گرفته محروم اند.

سازمان ملل قادر نيست به کشوری دستور دهد که فردی را از زندان آزاد کند اما «گروه بازداشت های خودسرانه» در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می تواند در اين مورد دخالت کند. من با نوشتن اين نامه، از سازمان ملل متحد می خواهم تا بازرسی برای رسيدگی به صحت و سقم ادعای من به ايران بفرستد. نتيجه گزارش اين بازرس در پرونده حقوق بشر ايران درج خواهد شد.