ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ادامه سياست خارجی مهاجم و طلبکارانه
لندن، پاريس، برلين
در ليست عمليات ترور ج.ا
 
 
 
 

 

در برخی محافل مطلع خارج از کشور گفته می شود:

دولت های سه کشور فرانسه، آلمان و انگلستان اطلاعاتی بدست آورده اند حاکی از مقدمه چينی های محافل امنيتی جمهوری اسلامی برای آغاز عمليات ترور و انفجار در پايتخت اين سه کشور، يعنی برلين، لندن و پاريس. با آنکه از جزئيات اين اطلاعات خبری در دست نيست، هشدارها و اشارات امنيتی پيرامون ضرورت دقت در رفت و آمدها و تماس های سياسی برخی فعالان سياسی مقيم خارج کشور نشان ميدهد که ارگان های امنيتی اين کشورها از طريق کانال های خود به اطلاعاتی در زمينه احتمال وقوع حوادث تروريستی دست يافته‌اند. شايد اين نيز بخشی از سياست تهاجمی و طلبکارانه ای باشد که رهبر جمهوری اسلامی بعنوان رهنمود به مقامات ارشد و کارگزاران درجه اول جمهوری اسلامی ابلاغ کرده است. اگر همه آنچه دراين زمينه ها شنيده شده و يا مستقيما گفته شده واقعيت کامل داشته باشد، سياست تهاجمی در عراق و افغانستان و شيخ نشين های دارای اقليت شيعه، اکنون شامل اروپا نيز شده و در گام نخست پاريس، برلين و لندن نشانه گيری شده اند.

پيک نت درشماره 3 ارديبهشت ماه خود، با توجه به انتشار خبر اعزام چند چهره شناخته شده مرتبط با عمليات تروريستی به خارج از کشور از سوی برخی خبرگزاری های داخلی، احتمال تحرکات دوباره عمليات تروريستی در خارج از کشور را پيش بينی کرد و در ارتباط با خبر ماموريت های جديد سردار سرتيپ حسين الله کرم و سعيدقاسمی نوشت:

 

« تدارکاتی برای خارج از کشور ديده شده که انتشار خبر چند انتصاب جديد پرده از آن برداشت. " حسين الله کرم" از رهبران اصلی حزب الله با نام واقعی خود "محمد رضا يزدان‌پناه" بعنوان وابسته نظامی ايران در منطقه بالکان از ايران خارج شده و در «زاگرب» پايتخت کشور کرواسی استقرار يافت.

سعيد قاسمی با نام مستعار "حاج سعيد" مسئول واحد اطلاعات لشگر 27 محمدرسول‌الله در سال‌های جنگ نيز بعنوان وابسته نظامی از ايران خارج شده و يا بزودی خارج خواهد شد. حاج سعيد مبتکر تشکيل گروه های ترور انتحاری است که طی دو نشست و همايش از داوطلبين امضاء جمع می کرد.»

متن اين خبر را به نقل از پيک نت 3 ارديبهشت از اينجا بخوانيد!

 http://www.peiknet.com/1386/11ordibehesht/03/page/33hezbollah.htm