جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دولت عراق رفتنی است؟
مذاکرات ناکام در بغداد
 
 
 
 

 

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، طی سخنانی که خلاف ادعاهای رئيس هيات نمايندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات بغداد بود اعلام داشت:

گفتگوهای ديپلماتيک با ايران برای متوقف ساختن خشونت ها در عراق در حال شکست است. " شون مک کورمک" در جمع خبرنگاران در واشنگتن گفت: "دو دور گفتگو بين سفير آمريکا در عراق و حسن کاظمی قمی سفير جمهوری اسلامی در بغداد نتايج مثبتی نداشته است. حملات جاده ای عليه سربازان آمريکايی که در آن از بمبهای ضد زرهی استفاده می شود، افزايش يافته است.

همزمان با اعلام اين نظر در باره مذاکرات بغداد و سفر نخست وزير عراق به ايران، زمزمه های سقوط دولت عراق شدت بيشتری گرفته است. دولت مالکی نه تنها از جانب بقايای حزب بعث، سنی ها و گروهای مذهبی غير شيعه، بلکه حتی توسط برخی دسته بندی های سياسی شيعيان نيز زير فشار است. از متن اين فشارهای سياسی، بتدريج چهره نظاميانی در صحنه ظاهر می شود که باحتمال زياد می روند تا قدرت سياسی را درعراق بدست بگيرند.