ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آقای خامنه ای!
من "محمد" هستم، آنچه را
می نويسم به چشم خويش ديدم
 
 
 
 

 

آقای خامنه ای سلام ، من محمد هستم. يک دانشجوی حقوق در تهران. تا حدی مطالعات اقتصادی و اجتماعی هم دارم. اجازه می خواهم بی تکلف و بدور از چاپلوسی ها و رياکاری های حاکم بر جامعه مطالبی را به شما بگويم!

شايد مهمتر از همه عواملی که مرا وادار به نوشتن اين نامه کرد گذراندن يک دوره کار آموزی در دادگستری بود. پدر و برادران من از ياران انقلاب و سابقه جبهه هستند و خودم نيز با توجه به سنم در فعاليت های اسلامی شرکت دارم. اگرچه ناهنجاری های بسياری در سراسر کشور ما و ادارات دولتی و حتی مجلس  وجود دارد ولی از زمان اطلاع يافتن دقيق از اوضاع بسيار افتضاح و نادرست دادگستری بشدت دچار تاسف شده ام وحتی درس کارشناسی ارشد حقوق را کنار گذاشته ام و قطعا بر اين باورم که جنابعالی تا اين حد اطلاع نداريد  و با عرض معذرت، خود اين عدم اطلاع دقيق موجب مسئوليت است و غير قابل قبول.

زمانيکه دانشجو بودم اساتيد گاهی از اوضاع بد دادگستری چيزهائی تعريف می کردند که من به ذهن ناقص خود به حساب مشکل داشتن آنها می گذاشتم ولی الان می بينم که آنها يک از هزار را بازگو کرده اند. در مطالعاتم نظرات محکم و متين شما در مورد اهميت عدالت و ضرورت داشتن دادگستری کاملا دقيق و قوی را مکررا خوانده ام ولی با ديدن وضع اينجا از همه چيز مايوس شدم! قضات يا کم سواد و يا دارای عقده های شديد روانی و يا انحرافات مالی  و کارمندان در ديد آنان در حال اخاذی آشکار و مسئولين اداری و حفاظتی نيز در اوج بی خيالی و خود مشغول دلالی و..!!! نه شاکی احترامی دارد و نه متهم . معدود انسان های متعهد از اين حکم خارج اند ولی اکثريت اينگونه اند. آيا جنابعالی ميدانيد که توصيه در اين سازمان خيلی رايج است؟ آيا می دانيد به بهانه های بيخود پرونده ها را مکرر به عقب می اندازند؟ آيا می دانيد بر خلاف اظهارات رئيس و مسئولين قوه قضائيه شوراهای حل اختلاف خود کثافت اين قوه را افزايش داده اند؟ آيا مستحضر هستيد در همين مرکز قاضی در دادسرا مردم را به زندان می اندازد و بعد از ظهر در بيرون از آنها رشوه ميگيرد تا روز بعد زندانی را ول کند؟ در حاليکه پرونده  مکرر رشو ه ها و تخلفات اين شخص روی ميز مسئول حفاظت است؟ 

آقا! ظلم و ستم و رشوه و کلاهبرداری و بی تعهدی و بی وفائی و انواع تخلف سراسر کشور را گرفته و مردم در اوج نارا حتی اند و من به عنوان يک حقوقدان می دانم که ريشه همه تباهی ها در اين قوه است! متاسفانه اجازه افشا کثافات داده نميشود، حتی در سطح قوا، و در کمال تاسف بدون کمترين احساس مسئوليت شرعی و قانونی و بدون پايبندی به اصول شرعی گزارشات بسيار دروغ و غير واقعی از طريق رسانه ها اعلام می کنند که توهينی بزرگ به دين و ملت و شهدا و امام و شماست.

حتما اطلاع داريد که مجلس سال پيش طرح تفحص از قوه قضائيه را تصويب کرد ولی صريحا اجازه ندادند. گوئی هر يک از اينها يک طاغوت اند! با اين دوره محدود در دادگستری به يقين به اين نتيجه و آمار رسيدم که بيش از ۷۰ در صد رای ها  خلاف صادر می شوند! آيا ميدانيد اين تخلفات دين و ايمانی برای مردم باقی نگذاشته است؟ من بررسی کردم هزاران ميليارد تومان از بی کفايتی دادگستری بر مردم ضرر وارد می شود، مخصوصا در مورد آراء صادره  مربوط به اراضی ملی و روستائی و...

ايکاش فرصتی بود و تريبون آزادی بدون تهديد انسان هائی که منافع خود را بر منافع اسلام و نظام ترجيح ميدهند وجود داشت و من صحت مطالبم را بازگو می کردم. ولی افسوس که اين حوزه خط قرمز انحصاری زياده خواهان است  و منتقد آن با عناوين متعدد سرکوب می شود. اصلا شک نکنيد که اکثر وکلا و مشاوران مراکز دولتی در پرونده ها با طرف های خود تبانی کرده و بيت المال به يغما می رود! بسياری از کارمندان دولت هم مال دولت را می خورند و هم آبرو و حيثيت دولت را می برند و مديران همه آنها را ميشناسند.

برابر قانون اساسی کشور ما قوهء قضائيه مسئول حسن اجرای قوانين و پيشگيری از جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانين است. خدا شاهد است که اين واژه ها فقط در کتابهاست و دادگستری که به گفته آقای شاهرودی ويرانه ای بوده، هم اکنون کشور را نيز به تبع خود خرابه کرده است!

در کار آموزی خود تعدادی از پرونده های سنوات قبل را بررسی ميکردم که با اسف فراوان ديدم که قضات آنها روحانی بوده  و بسيار ناشيانه و کاملا خلاف قانون آراء متعددی صادر کرده اند و جالب اينکه گفتند اين آراء را در بسياری موارد منشی آنها نوشته است! جملاتی از آنان ديدم که به والله يک دانش آموز پنجم ابتدائی نيز ادبی تر از آنان می نويسد! خيلی واضح اسامی و مشخصات قضاتی که فساد مالی دارند و رشوه می گيرند دهان به دهان ميگردد و کو فرياد رسی؟

کمر ملت از اين ظلم و ستم شکسته است و اعتقاد کامل به بی کفايتی دادگستری در احقاق حق در نزد کسانی که يکبار مراجعه کرده اند پيدا شده است.

آقا! شما مسئول اين وضع هستيد و بايد عنايت کنيد. هرگز با شعار دادن مشکل کشور ما حل نخواهدشد.

در دادسرای انتظامی قضات مطالعه کردم اکثرا نشان از ارتکاب تخلفات بزرگ و عديده قضات رسيدگی کننده داشت ولی همگی بدون دليل رد شکايت شده بود و حتی دنبال بهانه های شکلی هستند که شکايات مردم از قضات را رد کنند. من از خانواده ام آموخته ام که از اين نظام دفاع کنم و تضعيف آن از طرف هيچ کس و هيچ صنفی را تحمل نکنم. من به وظيفه خودم عمل کردم و اميدوارم  در بيان مطالب اخلاص و حقيقت گوئی را رعايت کرده باشم. والسلام