ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آمار فقر و گرسنگی
 رسما در مجلس اعلام شد
به مصداق يک ضرب المثل کهن ايرانی
12 ميليون ايرانی
نه دين دارند و نه ايمان
 
 
 
 

 

سر‌انجام پس از گذشت 5 ماه از سال 86 و امتناع وزارت رفاه از اعلام رقم خط فقر، وزير رفاه و تامين اجتماعی در جلسه ‌کميسيون اجتماعی مجلس حاضر شد و رقم 9 ميليون و 242 هزار و 700 ايرانی را که در زير خط فقر شديد و مطلق اند اعلام کرد.

وزير رفاه و تامين اجتماعی خط فقر شديد شهری را 65 هزار تومان با نرخ 8/2 درصدی اعلا‌م کرد که به اين ترتيب جمعيت زير خط فقر شديد شهری يک ميليون و 278 هزار نفر است. هم‌چنين تعداد روستائيانی که زير خط فقر شديد هستند 661 هزار و 700 نفر با نرخ 9/2 درصدی است که اين افراد درآمدی بالغ بر 51 هزار و 400 تومان داشته‌اند.

نماينده‌ بجنورد در توضيح مذاکرات اين جلسه گفت: جمعا 7 ميليون و 303 هزار ايرانی زير خط  فقر مطلق اند که با در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهری و روستايی 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر در کشور زير خط فقر شديد و مطلق هستند. ميزان مواد غذايی تامين‌کننده در روز برای هر فرد طبق الگوی غذايي2100 کيلو کالری است که مجموعه غلا‌ت و لبنيات و انواع گوشت سفيد و قرمز شامل اين الگوی غذايی می‌شود. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی جامعه‌شناسان و با توجه به گزارش‌ها و تغيير تعداد جمعيت، وضعيت اقتصادی و تورم موجود در کشور به نظر می‌رسد حدود 12 ميليون نفر در کشور زير خط فقر شديد و مطلق باشند چرا که آمارهای استناد شده مربوط به سال‌های پيش است.  هنوز آمار و ارقام خط فقر در سال 86 استخراج نشده است.