ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

مصاحبه فرمايشی خبرگزاری نيمه فلج "ايرنا"
با "حسن حداد" معاون امنيتی قاضی مرتضوی
بند 209 اوين
هتلی با سوئيت های مدرن!

"حسن حداد " معاون امنيتی قاضی مرتضوی در دادستانی عمومی و انقلاب تهران، با خبرگزاری نيمه فلج "ايرنا" پيرامون دستگيری منصور اسانلو و بند امنيتی 209 زندان اوين يک مصاحبه مطبوعاتی کرده است. اين مصاحبه، عليرغم ظاهری که خبرگزاری ايرنا با سئوالات و مقدمه چينی های خود تلاش کرده به آن بدهد، مصاحبه ايست فرمايشی و زير فشار افکار عمومی ايران وجهان.

معاون امنيتی قاضی مرتضوی می گويد: وقتی اسانلو را در خيابان می گيريم، خود زنی می کند و فضا را مسموم می کند.

خبرنگار نمی پرسد: چه نيازی است که او را در خيابان و يا در اتوبوس بگيريد. اگر کاری داريد احضار کنيد که خود زنی و مسموميت ايجاد نشود!

حداد می گويد شکنجه قرون وسطائی ديگر در کار نيست. حداقل همين دانشجويانی که تازه آزاد شده اند در کميسيون امنيت ملی مجلس گفته اند با آنها در همان بندی که حسن حداد آن را هتل معرفی کرده چه رفتاری شده است.

خبرنگار ايرنا کوچکترين اشاره ای به اين ملاقات دانشجويان و خانواده آنها با کميسيون امنيت ملی مجلس نمی کند.

معاون قاضی مرتضوی می گويد با اسانلو قرار و مدارهائی گذاشته بوديم که او عمل نکرد. خبرنگار ماست در دهان دارد که بپرسد آن قرار و مدار ها چه بود و چرا بوجود آمد؟

حسن حداد که خبرنگار خبرگزاری ايرنا که بجای انتشار عکس مصاحبه شونده در مقدمه خود، شرحی از آرامش ملکوتی و ريش سفيد وی در سن 51 سالگی می نويسد، وقتی معاون مرتضوی می گويد ما سلول انفرادی نداريم، بلکه سوئيت انفرادی داريم؛ نمی پرسد: تفاوت سلول و سوئيت چيست؟ اولی اسم فارسی زندان انفرادی است و دومی اسم انگليسی زندان انفرادی.

حالا گفته ها و ادعاهای حسن حداد را بخوانيد:

 

بند ‪ ۲۰۹زندان اوين (بندی که دراختيار وزارت اطلاعات و امنيت است و ظاهرا معاون قاضی مرتضوی از آنچه درآن می گذرد اطلاعات کامل دارد!) يكی از بهترين بازداشتگاه‌های دنيا است. حتی در مواردی زندانيان از ما می‌خواهند تا آنان را به اين بند منتقل كنيم.

ما از نظر ارتباط با وزارت اطلاعات كاملا هماهنگ هستيم و با توجه به شناخت متقابلی كه با وزير اطلاعات وجود دارد، تعامل بسيار خوبی با وزارت اطلاعات وجود دارد.

حداد در باره نقش خود در شکنجه زندانيان گفت: قلم برای اين ادعا در دست دشمن است، خدا می‌داند، تا امروز با متهمی بلند صحبت نكرده‌ام. شكنجه از ابزارهای قرون وسطايی است. به ابزارهای قرون وسطايی نياز نداريم.  به قدری اطلاعات آسان كسب می‌شود كه نيازی به شكنجه و برخوردهای خشن وجود ندارد.

دليلی وجود ندارد كه به زندانی بند 209 ملاقات داده نشود و يا او را از هواخوری محروم كنيم. اين موارد جزو حقوق زندانی است كه بايد رعايت شود و ما نيز آن را كاملا رعايت می‌كنيم.

درمورد سلول انفرادی هم آن طور كه گفته شد، واقعا اينطور نيست، در برخی موارد به دستور قاضی، متهمين امنيتی در سوئيت‌های مجهز برای مدتی محدود نگهداری می‌شوند.

پرونده سه تن از دانشجويان دستگير شده که آزاد نشده و در زندان هستند و اتهامشان در ارتباط با نشريات دانشجويی است در چند روز آينده با صدور كيفرخواست به دادگاه می‌روند.

اين سه متهم، احمد قصابان و احسان منصوری مدير مسئول نشريات دانشجويی هستند و نفرسوم نيز مجيد توكلی است که در ارتباط با مطالب منتشر شده به دو مدير مسئول كمك كرده است.

همه‌بازداشت‌شدگان نيز در سلامت كامل به سر می‌برند و موضوع اعتصاب غذای يكی از اين افراد كاملا تكذيب می‌شود. فردی كه ادعای اعتصاب غذای او را رسانه‌های بيگانه مطرح كرده است، هم اكنون در حال بازجويی است. چگونه ممكن است يك نفر اعتصاب غذا كرده ‌باشد و بتواند به سئوالات بازپرس نيز پاسخ دهد؟

درباره منصور اسانلو هم اولا سنديكای مورد ادعا يك تشكل غيرقانونی است، ثانيا، "اسالو" هنگام پخش اعلاميه عليه نظام توسط نيروهای نظامی و امنيتی دستگير شد و بحث كارگری در دستگيری وی مطرح نبود.

وی پرونده‌ای دارد كه بر اساس رای صادره در آن به پنج سال حبس محكوم شده است. من چند بار با همسر، مادر و حتی خودش صحبت كردم و با هم به توافق‌هايی نيز رسيديم، اما او به توافق‌ها عمل نكرد.

به اسالو گفتم كه شكل و نحوه برخوردی كه داريد، مشكلاتی را برای امنيت كشور ايجاد می‌كند و اين شيوه برخورد را عوض كنيد. اما ايشان توجه نكرد و با توجه به دو سفر خارجی كه انجام داده است، تصور می‌كند، می‌تواند هر اقدامی بخواهد، انجام دهد.

شيوه اسالو اينگونه است كه وقتی ماموران قصد دستگيری او را دارند، با فرياد و خودزنی و با جلب توجه، فضا را مسموم می‌كند. او اين شيوه را در هر سه بار دستگيری انجام داده است. در ضمن نيروی انتظامی وقتی جرم مشهودی انجام می‌شود و در خيابان اعلاميه عليه نظام توزيع می‌شود، برای دستگيری نياز به حكم ندارد.

حدود ‪ ۲۰پرونده اراذل و اوباش كه اتهامات آنها سنگين بود به دادگاه كيفری استان تهران برای رسيدگی ارسال شده‌است. در اين پرونده‌ها دادستان درخواست اشد مجازات كرده است.

بقيه اراذل و اوباش نيز طبقه بندی شدند و تحقيقات محلی در خصوص وضعيت آنها در حال انجام است. تعداد اين اراذل حدود ۲۰۰نفر هستند كه ۹۵درصد آنها از يك تا ‪ ۱۵مورد سابقه كيفری دارند.

تحقيقات اين از هاله اسفندياری و كيان تاجبخش پايان يافته است، اين دو يك سری كارهای نوشتاری دارند كه بايد انجام دهند و سپس در مورد آنها تصميم‌گيری شود.

وضعيت "علی شاكری" نيز هيچ‌ارتباطی با وضعيت اين دوتن ندارد و فعلا زمان اطلاع رسانی كامل در خصوص وضعيت اين فرد فرا نرسيده است.