ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شورش مردم در شهر "بانه" کردستان

 
 
 
 
 

بدنبال تيراندازی نيروهای انتظامی به سوی سرنشينان يک خودرو در ورودی شهر بانه و آتش گرفتن خودرو و جان باختن3 تن از سرنشينان آن، مردم اين شهر به خيابان ها ريختند و به سوی مراکز سپاه و نيروی انتظامی حمله ور شدند.

مردم ابتدا تجمع کرده و سپس دست به تظاهرات زدند. نيروهای انتظامی با مردم درگير شدند و سپس  مردم به نيروهای انتظامی حمله بردند وپاسگاه محل را به آتش کشيدند. بدنبال اين حمله سپاه پاسداران نيروی کمکی به خيابان ها فرستاد و جنگ و گريز خيابانی تا پايان روز ادامه يافت. شماری از مردم بانه دستگير شده اند اما خبر تکميلی در باره سرانجام اين شورش که روز يکشنبه گذشته روی داد نرسيده است.