ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  به خانه بازگشت
در و ديوار گواهی بدهند
آنچه بر اين دل پرغصه برفت
 
 
 
 

 

سيمين دانشور رُمان نويس برجسته معاصر بدنبال بهبودی نسبی، از بيمارستان به خانه انتقال يافت. از آن دوران که "سياوش کشان" در شيراز را نوشت و برای "يوسف" گريست، تا لحظه ای که در کلبه دريائی جلال آل احمد و خودش در "اسالم"، مرگ جلال را به چشم ديد فاصله زياد نبود. چه کسی فکر می کرد اين همه يوسف و سياوش در فاصله مرگ جلال تا لحظه‌ای که در آن هستيم به خاک ايران درافتند؟ برای اين سياوش کشُون يک دريا اشک کم است، يک اقيانوس خشم حتما زياد!