ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گوشی تلفن
5ر1 ميليون قانونی
8 ميليون قاچاق وارد ايران شده

 
 
 
 

 

خبرگزاری های داخلی با استناد به سخنان رئيس اتحاديه لوازم صوتی و تصويری از موقت بودن رکود در بازار گوشی تلفن و رونق گرفتن دوباره آن در آينده نزديک خبر داده اند. آنها درهمين گزارش با اشاره به اهميت گوشی تلفن، راه حل های جلوگيری از رکود آن و يا رونق بخشيدن به آن را ارائه داده اند که بخش مهمی از آن تلاش برای رونق کاسبی و ايجاد تسهيلات برای ورود اين کالا به ايران است. اما در متن اين گزارش ها، آنچه بيشتر اهميت دارد رقم واردات قانونی و غير قانونی گوشی تلفن است. بخوانيد:

در سال ‌٨٥ حدود1 ميليون و ‌٥٠٠ هزار گوشی از مبادی قانونی و حدود 8 ميليون گوشی از مسير قاچاق وارد كشور شد. برخی از مدل هائی که بصورت قاچاق وارد ايران شده ازاستاندارهای جهانی خارج اند. بر اساس پيش‌بينی‌های انجام شده در سال ‌٢٠١٠ حدود ‌٢/١ ميليارد گوشی تلفن همراه در جهان توليد خواهد شد و اين وسيله نه تنها به عنوان يك وسيله‌ی ارتباطی بلكه به صورت يك ابزار چند منظوره، نيازهای متنوعی را پاسخ خواهد داد؛ با توجه به اين امر راه‌اندازی خط توليد گوشی علاوه بر ايجاد ارزش افزوده می‌تواند در ارتقای توانايی‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری كشور موثر باشد.

در حال حاضر حدود ‌٢٠ ميليون مشترك اپراتور اول، ايرانسل و تاليا در كشور فعال است و قرار است تا پايان برنامه‌ی چهارم توسعه اين ميزان به ‌٣٢ ميليون مشترك افزايش يابد.افزايش
اين ميزان سيم‌كارت تا سال ‌٨٩، جايگاه عرضه و تقاضای سيم‌كارت و گوشی را
مشخص خواهد كرد.