ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اگر اين "سقا" بی رياست
يکنفر ريا را تعريف کنيد!

ابطحی 
 
 
 
 

 

يک آقايی به نام "سقای بي­ريا" که مشاور رئيس جمهور در امور روحانيت و عضو هيأت علمی مؤسسه امام خمينی – يعنی همان مؤسسه آقای مصباح – است، در قم افاضات شيرينی فرموده­است. مثلاً گفته‌اند جمهوری اسلامی توسط اصلاح طلبان برای مردم به کفر تبديل شده است. خوب مشاور رئيس جمهوری که خودش خبر دارد در قم و در ميان بزرگان آن، چه نگاهی نسبت به آقای احمدي نژادشان هست و ايشان نتوانسته اين سايه سنگين اعتراضات حوزه بر دولت را به عنوان وظيفه سازمانی کم رنگ کند، طبيعی است که از مأموريت آقای خاتمی توسط مراجع بزرگی مثل آيت الله وحيد خراسانی، آيت الله صانعی، آيت الله سيستانی، آيت الله موسوی اردبيلی و آيت الله صافی چه قدر بايد عصبانی باشد؛ آن هم چند روز بعد از بازی رسانه‌ای دست دادن آقای خاتمی. به اين آقای سقای بي ريا در حوزه آقای رئيس جمهور يا اصلاً توجهی نمي­شود و اطلاعات به وی نمی دهند و يا می داند و در يک دروغ آشکار گفته است که از ميان علما و مراجع عظام تنها آيت الله صانعی به خاتمی برای جلوگيری از تخريب اماکن مقدس مأموريت داده است. آيت الله توسلی که همواره در خدمت امام بوده و خودش به قم رفته و در مورد مأموريت اين مراجع مستقيماً واسطه بوده است، امروز ظهر زنگ زده بود و حسابی از اين دروغ گوئی آقای سقای بي ريا، مشاور امور روحانيت رئيس جمهور عصبانی بود. توضيح دادم از نظر روانی معلوم است از اين کار در بحبوحه روزهائی که تخريب آقای خاتمی از سوی آن ها کليد خورده بود چه رنجی می برند. شما خودشان را عصبانی نکنيد. پريشب هم يکی از علمای قم در تهران بود. گفته بود آقايی به منزل علما و مراجع مي‌رود و خودش را يکی از مسئولان مجله‌ی پرتو وابسته به مؤسسه آقای مصباح معرفی مي­کند و فيلم مشکوک دست دادن آقای خاتمی را برای آن‌ها به نمايش درمي‌آورد. ما که خودمان از دوستان آقای خاتمی هستيم، اصلاً باور نداشتيم اين‌قدر آقای خاتمی در بين مردم محبوبيت دارد که مصباحيون اين­گونه خود را به آب و آتش بزنند.

روزگار غريبی است!