ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ناصر سرمدی از تاجیکستان فراخوانده شد
سفرا و کارداران مرتبط با سپاه
به تهران باز گردانده می شوند
 
 
 
 

 

درمحافل سیاسی تهران گفته می شود: از ابتدای هفته ای که گذشت چند طرح ضربتی در وزارت خارجه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است که نمی تواند بی ارتباط با تهدید امریکا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریسم جهانی و محاکمه فرماندهان سپاه که در اربیل دستگیر شده و درعراق زندانی اند نباشد.

از جمله احضار سریع چند سفیر و دبیر دوم سفارتخانه ها، دستور فوری برای پاك کردن مشخصات و عکس های سفرا، کارداران و بویژه دبیردوم های سفارتخانه ها از روی سایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دستور به سفارت خانه برای مسدود کردن سایت های اینترنتی ویژه خود.

در همین ارتباط "ناصر سرمدي پارسا" بازجوی دهه 60 زندان اوین و از نقش آفرینان فلج سازی رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای فورا به تهران فراخوانده شده است. ناصر سرمدی پس از یک گزارش محرمانه به علی خامنه ای در باره قتل های زنجیره ای، از ایران خارج و سفیر جمهوری اسلامی در تاجیکستان شد. او که از سوی خاتمی بعنوان یکی از سه مامور رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای تعیین شده بود، در یک گزارش محرمانه برای شخص خامنه ای به وی اطلاع داد که این ماجرا(رسیدگی به قتل های زنجیره ای) بتدریج به سمت شما درحرکت است و من از آن تبری می جویم. بدنبال این گزارش و بعنوان تشویق و همچنین دور شدن از ایران و در معرض سئوال و توجه قرار گرفتن، سفیر جمهوری اسلامی در تاجیکستان شد.

سرمدی از بازجویان اوین در دهه 1360 بود که از پاسداران واحد امنیتی سپاه به اوین انتقال یافته بود. این احتمال که به سرمدی پست ومقام مهم تری- حتی در بخش های امنیتی- داده شود هست، اما قطعا او را برای پست و مقامی در خارج از کشور در نظر نخواهند گرفت.

وی مدتی معاون وزير و مسئول اداره امنيت ملي و اداره امنيت داخلي وزارت اطلاعات در زمان وزارت دری نجف آبادی بود.