ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنان فرمانده سپاه پاسداران در "جام جم"
خاورميانه در تيررس
دفاعی- تهاجمی سپاه پاسداران
 
 
 
 

 

دور جديدی از قدرت نمائی ها و رجز خوانی های نظامی از سوی مقامات و فرماندهان سپاه در جمهوری اسلامی آغاز شده است. اين فصل از قدرت نمائی ها همزمان است با نزديک شدن اجلاس شورای امنيت سازمان ملل و احتمال تصويب قطعنامه سوم عليه ايران و همچنين شايعاتی که پيرامون احتمال ضربات نظامی به واحدهای نظامی و اتمی ايران بار ديگر اوج گرفته است. در همين ارتباط سردار سرلشکر رحيم صفوی فرمانده كل سپاه پاسداران در آستانه روز پاسدار در تلويزيون جام جم که مخاطبان آن خارج از کشوری ها و خواه نا خواه ارگان های حکومتی کشورهای اروپائی اند گفت:

سپاه پاسداران هم اكنون يك قدرت بزرگ دفاعی و تهاجمی در سطح خاورميانه است و ما با دسترسی به فناوری پيشرفته، آموزش و تجهيز نيروهايمان به پيشرفته ترين تجهيزات دفاعی و هجومی به خوبی قادر به دفاع از منافع ملی هستيم. البته ما پس از اشغال نظامی افغانستان و عراق، دكترين و راهبرد خود را تغيير داديم و براساس مقابله با قدرتهای فرامنطقه ای بخصوص سامانه های تهاجمات هواپايه و درياپايه سپاه را تجهيز كرده ايم.

اكنون سپاه پاسداران مجهز به موشک بالستيك زمين به زمين با بُرد 2 هزار كيلومتر است. سامانه های موشكی ساحل به دريای ما عرض و طول خليج فارس و دريای عمان را می تواند زير پوشش ببرد و هيچ ناو و شناوری از خليج فارس نمی تواند عبور كند، مگر اينكه در تيررس موشك های ساحل به دريای ما قرار گرفته باشد. ما چندين هزار قايق تندروی موشك انداز در منطقه خليج فارس داريم و يك قدرت بزرگ دفاعی و هجومی را در خليج فارس سامان داده ايم.

در بخش نيروی زمينی از پيشرفته ترين تجهيزات زرهی، مكانيزه، موشكهای زمين به هوا برخورداريم و گردان های نيروی زمينی سپاه می توانند با هلی كوپترها بجنگند.