جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آش فرانسه داغ تر از کاسه کاخ سفيد شد
برای برخورد جهانی
نام مقامات عالی ج.ا
 در قطعنامه سوم شورای امنيت
 
 
 
 

 

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد: دولت جديد فرانسه  قصد دارد به قطعنامه سوم شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران بندی را اضافه کند که بموجب آن با مقامات عالی جمهوری اسلامی که از برنامه اتمی و عدم پذيرش قطعنامه های شورای امنيت دفاع می کنند برخورد جهانی خواهد شد.

وی اعلام نداشت که منظور چه برخوردی است و شامل چه تصميماتی می شود، اما ظاهرا سفر به خارج از ايران – حتی از نوع سفرهائی که احمدی نژاد به کشورهای دور و بر ايران می کند- در ليست اشکال اين برخورد است.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت که ليست از نام مقامات جمهوری اسلامی نيز برای مقابله با آنها تهيه شده است.

فرانسه و آلمان بزرگترين طرف های تجاری جمهوری اسلامی در اروپا به حساب می آيند و تشديد مواضع غير دوستانه فرانسه با جمهوری اسلامی می تواند متاثر و يا نتيجه سفر اخير رئيس جمهور تازه انتخاب شده فرانسه "سارکوزی" باشد که برای نخستين بار از بعد از جنگ دوم جهانی، می رود تا فرانسه را نزديک ترين متحد نظامی و سياسی امريکا کند.

اروپايی‌ها با اقدام امريكا در مورد برخورد با سپاه پاسداران مخالفت نموده‌اند. اما دستگاه ديپلماسی دولت تازه وارد ساركوزی كه به تازگی از سفر آمريكا بازگشته، گوی سبقت مخالفت با ايران را از امريكايی ها ربوده و شديدتر از آمريكا قصد برخورد با رهبری جمهوری اسلامي و مقامات عالی‌رتبه كشور را دارد.