ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

واکنش به طرح "قرارگرفتن سپاه در ليست تروريسم"
حضور ناگهانی شب گذشته حسين شريعتمداری در تلويزيون برای اعلام
بسوی آزمايش اتمی
سران نظام تصميم
به خروج از
NPT  گرفته اند
شليک به هليکوپتر نظامی ايران هنگام مانور در مرزهای کردستان ايران وعراق که منجر به سقوط آن و کشته شدن 6 نظامی شد و همچنين ماجرای هواپيما ربائی در مسير قبرس- ترکيه نيز ادامه حوادثی است که بی ارتباط با ماجرای قرار گرفتن سپاه در ليست تروريسم و قرار گرفتن فهرست مقامات عاليرتبه جمهوری اسلامی به پيشنهاد فرانسه در قطعنامه جديد شورای امنيت برای مقابله با آنها نيست.

 
 
 
 
 

 

در ادامه بحث های جاری در راس حاکميت، بدنبال آغاز زمزمه قرار گرفتن سپاه پاسداران در ليست تروريسم جهانی و همچنين محاکمه دستگير شدگان مرکز اربيل، شب گذشته حسين شريعتمداری را بار ديگر برای تهديد غير مستقيم به سيمای جمهوری اسلامی آوردند.

حسين شريعتمداری که در برنامه "نگاه  يک" کانال اول سيمای جمهوری اسلامی ظاهر شده بود، بی مقدمه و بی آنکه موضوع دعوت و مصاحبه با فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی در ارتباط باشد گفت: "دو سال و نيم پيش ما تنها کسانی بوديم که گفتيم بايد از "ان پی تی" خارج شد و الان مسئولان نظام هم به همين نتيجه رسيده اند." اين سخن چنان غافلگير کننده و خارج از چارچوب مصاحبه و گفتگو بود که مجری برنامه تا مدتی گيج شده بود چه واکنشی از خود نشان بدهد و مرتب دستياران کنار دوربين و اتاق فرمان را نگاه می کرد تا بلکه به ياری اش آمده و اطلاع بدهند موضوع چيست و چه واکنشی بايد داشته باشد تا سرنوشت "فرزاد حسنی" در برنامه "کوله پشتی" و مصاحبه با فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ "سردار رادان" را پيدا نکند.

معنای ساده اين سخن شريعتمداری اينست که سران نظام که قطعا رهبر جمهوری اسلامی مورد اشاره است، خروج از "ان پی تی" را تائيد کرده اند و اين سخن و تصميمی است که اهل فن معنای نظامی و سياسی آن را بايد درک کنند. اين خروج، يعنی رفتن به سوی آزمايش اتمی. کاری که کره شمالی کرد.

شريعتمداری در مصاحبه شب گذشته خود نگفت که منظورش از "ما" چه کسانی است اما قطعا منظورش اعضای هيات تحريريه روزنامه کيهان نيست و اين "ما" را بايد در ميان فرماندهان سپاه، برخی اعضای شورای نگهبان و دفتر رهبری جستجو کرد.

 

آنچه شريعتمداری شب گذشته در سيمای جمهوری اسلامی گفت حکايت از يقين بيشتر و قطعی تر روياروئی با خطر حمله به ايران است و در بحث های پشت صحنه، تصميم به قرار دادن سپاه در ليست تروريسم و محاکمه دستگير شدگان اربيل حجت را تمام کرده است. باحتمال بسيار زياد، بی پرواتر سخن گفتن هاشمی رفسنجانی برای کاهش تنش ميان ايران و امريکا در روزهای اخير با اطلاع از بحث های پشت صحنه در باره همين ماجراجوئی نظامی بايد باشد که اکنون حسين شريعتمداری آن را اعلام کرده است. نوع مطالبی که احمدی نژاد در سفر قرقيزستان خود عنوان کرد و در واقع يکبار ديگر و پس از چند ماه وقفه دوباره آن سخنان را پيش کشيد بايد با آگاهی از همين نتيجه گيری ها در داخل کشور باشد. سخنانی که يادآور حرف های احمدی نژاد درباره اسرائيل و امريکا در هفته های نخست رئيس جمهور شدن وی است.

دو حادثه نيز اين روند و اين نتيجه گيری از مصاحبه شب گذشته حسين شريعتمداری را تائيد می کند. نخست سقوط يک هليکوپتر نظامی جمهوری اسلامی در جريان يک مانور نظامی در کردستان ايران و در حوالی مرزهای مشترک ايران وعراق که 6 قربانی نظامی و سپاهی داشته است. دوم ماجرای ربوده شدن يک هواپيما در مسير ترکيه- سوريه.

درباره حادثه نخست عمدتا تاکنون حدس و گمان هائی انتشار يافته است که يکی از آنها هدف قرار گرفتن اين هليکوپتر از داخل خاک عراق است. گرچه گفته می شود گروه های کرد ايرانی به سمت اين هليکوپتر شليک کرده اند، اما دقت هدف گيری و نوع موشکی که باعث سرنگونی اين هليکوپتر شده بيش از ظرفيت و خودستائی اين گروه هاست!

در مورد ربوده شدن هواپيمای مسير قبرس – ترکيه نيز، تاکنون اخبار ضد و نقيضی انتشار يافته اما عجله سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای تکذيب وابستگی دو هواپيما ربا به جمهوری اسلامی خود نشان دهنده پيشدستی برای خنثی سازی اتهامی است که مطبوعات منطقه به آن پوشش داده اند. از جمله اينکه دو هواپيما ربا به چند زبان و از جمله فارسی صحبت می کرده اند و خواست آنها فرود هواپيما در ايران بوده است. حتی اگر اين ماجرا يک توطئه تبليغاتی عليه سپاه و جمهوری اسلامی هم بوده باشد، بازهم تائيد کننده جنجال و افکار عمومی ساختن پيرامون تصميمی است که امريکا درباره سپاه پاسداران می خواهد بگيرد.

 چند سال پيش در محافل سياسی منتقد بسيار تند کيهان و موضع گيری های حسين شريعتمداری که بارها خواهان برکناری او شده بودند، اين نقل قول از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نقل محافل بود که:« گله به سگ هم نياز دارد»