ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سرقت عجيب در خرمشهر
اسناد جنگ با عراق ربوده شد!
 
 
 
 

 

پنجشنبه گذشته، روز روشن و در گرمای نيمروزی خوزستان سارق يا سارقين وارد دفتر كار نادر دريابان مدير مركز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر شده و بخشی از وسايل الكترونيكی دفتر وی، برخی از اسناد مهم دوران جنگ با عراق را نيز با خود بردند.

سارق يا سارقين با شكستن پنجره وكج كردن ميله‌های محافظ آن وارد دفتر شده بخشی از اسناد، فيلم‌ها، لوح‌های فشرده وعكس‌ها را با خود بردند.

بخشی از اسناد ربوده شده در جريان سقوط رژيم صدام جمع‌آوری شده بود. قرار بوده به مرور و پس از تفكيك، اين اسناد به مركز فرهنگی دفاع مقدس منتقل شود.

اين که نيروهای خودی به دفتر دستبرد زده اند و يا غير خودی معلوم نيست، اما بعيد به نظر نمی رسد که سارقين حرفه ای با دريافت حق الزحمه، اين اسناد را به جای اولش، يعنی عراق باز گردانده باشند!