جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش نشريه "نيويورکر"
رهبران و سلاطين عرب
در کنار رضا پهلوی
 
 
 
 

 

نشريه آمريكايی نيويوركر، که معمولا مقالات و گزارش هائی در تقابل با سياست های کاخ سفيد و بويژه در ارتباط با عراق و ايران منتشر می کند، در گزارش جديد خود و در ارتباط با ايران اطلاعاتی را درباره رضا پهلوی منتشر کرد.

اين گزارش پس از فعاليت های اخير رضا پهلوی و ديدارش با بوش در پايتخت جمهوری چک "پراگ" انتشار يافته و جهت گيری آن افشای اپوزيسيون سلطنت طلب مورد حمايت کاخ سفيد است.

نيويورک می نويسد:

رضا پهلوى در سفر اخير خود به اروپا و خاورميانه با امير قطر، امير بحرين، پادشاه مراکش و خاندان آل سعود ملاقات و مذاکره کرد و رهبران اين کشورها کمک های مالی دراختيار وی قرار دادند.

نيويورکر ادامه می دهد:

احمد اويسی برادر ژنرال اويسی ( ارتشبد اويسی پس از انقلاب در پاريس ترور شد)  از جمله مشاوران سياسی رضا پهلوى است. درکنار وی پرويز ثابتى (مقام امنيتی ساواک در دوران شاه و رئيس ساواک تهران) نيز رضا پهلوی را ياری می کند. باقر پرهام (جامعه شناس ايرانی) نيز از روشنفکران شناخته شده ايران است که اکنون برجسته ترين روشنفکر حامی رضا پهلوی است.
اما، پيش از همه آنها، نقش "شهريار آهى" بعنوان مشاور ارشد رضا پهلوی برجسته است. او تا پيش از انقلاب ايران رابط شاه و کاخ سفيد بود و هم اکنون استراتژيست رضا پهلوی و نويسنده سخنرانی ها و هدايت کننده مصاحبه های اوست.(شهريار آهی هم در کنفرانس پراگ و ديدار با بوش در کنار رضا پهلوی بود و هم در کنفرانس اخير پاريس که به ابتکار سلطنت طلب ها تشکيل شده بود نقش رهبری کننده آن را برعهده داشت و ملاقات های اساسی با وی صورت گرفت.)