ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مذاکرات مثبت لاريجانی
عبور اتمی، از مرز
خوش بينی و خوش خيالی
اعتماد- مريم جمشيدی
 
 
 
 

 

بررسی پرونده هسته يی ايران در شورای امنيت سازمان ملل دست کم تا سه ماه ديگر به تعويق افتاد. در حالی که انتظار می رود به علت اتمام مهلت شصت روزه يی که قطعنامه 1747 برای تعليق غنی سازی در تاسيسات هسته يی ايران در نظر گرفته بود، پرونده اتمی کشورمان به خاطر عدم پذيرش اين درخواست يک بار ديگر در شورای امنيت گشوده و بررسی شود، معاون نماينده انگليس در سازمان ملل خبر داد که به دليل مذاکرات سولانا و لاريجانی، شورای امنيت پرونده ايران را تا قبل از ماه سپتامبر (دهم شهريور) بررسی نمی کند. در عين حال، بان کی مون دبير کل سازمان ملل نيز از امريکا و اروپا خواست تا اعمال تحريم های شديد تر عليه ايران را به تعويق بيندازند. بدين ترتيب می توان اين گونه تفسير کرد که انجام سومين دور جديد مذاکرات خاوير سولانا رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا و علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران اين بار همان گونه که از سوی طرفين توصيف شد، واقعاً مثبت و سازنده بوده و توانسته گشايشی تازه در مسير پرونده هسته يی کشورمان پديد آورد.لاريجانی و سولانا آخرين بار، شنبه هفته گذشته در ليسبون پرتغال ديدار کردند و اين در حالی صورت گرفت که دبير شورای عالی امنيت ملی کشورمان روز قبلش نيز به شکل از پيش اعلام نشده با محمد البرادعی مدير کل آژانس انرژی اتمی ديدار و گفت وگو کرد. در آن جلسه، طرفين به توافقی درباره چگونگی رفع بن بست به وجود آمده در پرونده هسته يی ايران دست يافتند که تهران نهايی شدن آن را منوط به نتيجه مذاکره با سولانا کرد. لاريجانی در نشستی که با البرادعی داشت متعهد شد به سوالات و ابهاماتی که آژانس انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته يی تهران دارد، به شکل جدی و مسوولانه يی پاسخ دهد. البرادعی در اين باره گفت که اميدوار است تهران دو ماه ديگر طرحی برای حل مناقشه هسته يی ارائه کند. بعد از آن لاريجانی و سولانا در اين باره مذاکره کردند که چگونه همکاری ايران با آژانس گسترش بايد و از طرفی ديگر، بر شروع مجدد مذاکرات ايران با سه کشور اروپايی انگليس، فرانسه و آلمان بيش از گذشته اهتمام کنند.دبير شورای عالی امنيت ملی کشورمان و رئيس سياست خارجی اروپا پس از پايان ديدارشان، با مثبت و سازنده توصيف کردن نشست شان، از پيگيری پيشنهادهای همکاری های بيشتر تهران با اروپا و آژانس خبر دادند و اينکه مذاکرات شان در اين رابطه، ادامه خواهد يافت.