ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

در سخنرانی برای مديران
حمايت تام و تمام رهبر
از احمدی نژاد و دولت او
دولت احمدی نژاد دولت آرمان های انقلاب 57 است! سياست خارجی جمهوری اسلامی بايد تهاجمی و طلبکارانه باشد. سفرهای رئيس دولت به شهرستان ها بايد ادامه يابد. سهميه بندی بنزين نيز ازاقدامات شجاعانه دولت بود.
احمدی نژاد اهداف دولت را بر شمرد
اجرای اين 9 بند را
هيچکس حق ندارد فراموش کند
1- هدايت عادلانه منابع و تسهيلات بانکی در مناطق مختلف کشور،2-  کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی، 3- اهتمام به صنايع کوچک و زودبازده در کنار توجه به صنايع متوسط و بزرگ،4-  تلاش برای تأمين مسکن قشرهای نيازمند،5- کم کردن فاصله دريافتی کارکنان دولت، 6- تلاش برای کاهش نرخ تورم،7-  اجرای سياست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام عدالت، 8- حمايت از توليد و افزايش ثروت عمومی، 9- حمايت از بخش کشاورزی.

 
 
 
 
 

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روزگذشته با شماری از مديرانی که از سراسر کشور بصورت فوق العاده به تهران فراخوانده شده اند و به ديدار وی برده شده بودند سخنرانی کرد. رهبر جمهوری اسلامی در اين سخنرانی دولت نهم و احمدی نژاد را تبلور آرمان های انقلاب 57 معرفی کرد و همه ناظران و منتقدان اوضاع کشور و دولت کنونی را در بهت و حيرت فرو برد. سخنرانی روز گذشته علی خامنه ای آشکارا نشان داد که بی شک و شبهه سرنخ تمام تصميمات و برنامه هائی که دولت اجرا می کند در دست اوست.

رهبر جمهوری اسلامی که بجای سخنرانی، تن به مصاحبه خبری نمی دهد تا حداقل در قالب سئوال به او فهمانده شود اوضاع کشور آن نيست که به وی گزارش می کنند، در سخنان روز گذشته خود گفت:

«شرايط کنونی کشور به لحاظ اين که شعارهای اساسی انقلاب اسلامی محور برنامه ريزی‌ها و سياست‌های دولت قرار گرفته، شرايطی استثنايی است و با انتخاب ملت ايران، دولتی بر سرکار آمده که گفتمان مفاهيم انقلاب، گفتمان غالب و رايج آن است. »

(درباره ادعای رهبر مبنی بر رای مردم به احمدی نژاد حداقل می توان به آخرين نوشته شيخ مهدی کروبی مراجعه کرد که اتفاقا همزمان با سخنرانی رهبر و در انتقاد به احمد جنتی انجام شده  و در همين شماره پيک نت می خوانيد.)

رهبر جمهوری اسلامی که احيای حکم سلمان رشدی و حکومت انتظامی در سراسر کشور را بازگشت به دوران انقلاب تصور کرده، در بخش ديگری از سخنرانی خود اقدامات کم تعقل احمدی نژاد را به حساب شجاعت های او گذاشت تا تلويحا شجاعت خودش در هدايت او را ياد آورد شده باشد. او گفت:

«يکی از ويژگی‌های بارز دولت نهم شجاعت در اقدام است. مسئله بنزين از جمله اين کارهاست که دولت شجاعانه تصميم‌گيری و اقدام کرد که البته بايد با بررسی همه جوانب آن، اجرای اين تصميم ادامه يابد. دولت نهم بايد درخصوص اطلاع‌ رسانی به مردم بيش از پيش تلاش کند. با استفاده از رسانه ملی و روزنامه‌ها. اين که در برخی از شهرها، مردم که تا آن زمان يک مديرکل را هم نديده بودند، از نزديک با رييس‌جمهور ديدار کنند، کار مهمی است؛ بنابراين بايد اين حرکت مبارک به درستی تا انتها ادامه يابد.  طرح امنيت اخلاقی و اجتماعي(بخوانيد مقابله با بدحجابی) بسيار مهم است و بايد بدون توجه به جنجال‌ها به تکليف عمل شود.  مبارزه با مفاسد اقتصادی در داخل دستگاه اجرايی بسيار تأثيرگذارتر از اقدامات دستگاه قضايی است زيرا وظيفه دولت و دستگاه اجرايی پيشگيری از فساد است.  از جمله نقاط قوت دولت نهم سياست خارجی فعال و تأثيرگذار است. موضع جمهوری اسلامی ايران در عرصه سياست خارجی، از ابتدا موضع تهاجمی بوده است و تبديل اين سياست به موضع تدافعی خطاست و متأسفانه اين خطا گاه اتفاق افتاده است.  موضع تهاجمی يعنی سياست طلبکارانه، و جمهوری اسلامی ايران در بسياری از مسائل از دنيای امروز طلبکار است، جمهوری اسلامی ايران در قضيه سياستهای استکباری، در مسئله زن، در مسئله ايجاد جنگ های داخلی و توليد سلاح، در قضيه اشاعه سلاح های کشتار جمعی، در زمينه گسترش فرهنگ لاابالی گری و اشاعه شهوت جنسی از دنيای به اصطلاح مدرن امروز سؤال دارد و طلبکار است. جمهوری اسلامی ايران در بسياری از مسائل، سياست دفاعی ندارد بلکه سياست هجوم، سؤال و مطالبه دارد.  در شرايط کنونی در حالی که دولت امريکا در دنيای اسلام به شدت منفور است و به علت اين نفرت و مخالفت عمومی در بسياری از مسائل منطقه از جمله عراق با شکست مواجه شده است، تلاش می‌کند اين شکست و درماندگی را متوجه ديگران کند.

در مورد مسائل اتمی ملت ايران آنچه را حق است، همان را با شجاعت پيگيری خواهد کرد و جنجالها هم تأثيری در اين مسئله نخواهد گذاشت.

سرنوشت کشور و همچنين دنيای اسلام در دست مجموعه کنونی (دولت) قرار گرفته است.

در اين مراسم احمدی نژاد نيز اهداف دولت خود را اينگونه تشريح کرد:

هدايت عادلانه منابع و تسهيلات بانکی در مناطق مختلف کشور، کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی، اهتمام به صنايع کوچک و زودبازده در کنار توجه به صنايع متوسط و بزرگ، تلاش برای تأمين مسکن قشرهای نيازمند، کم کردن فاصله دريافتی کارکنان دولت، تلاش برای کاهش نرخ تورم، اجرای سياست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام عدالت، حمايت از توليد و افزايش ثروت عمومی، و حمايت از بخش کشاورزی.