ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

درانتخابات رياست جمهوری
من- مهدی کروبی- خوابم بُرد
آقای احمد جنتی خواب ها ديد!

 
 
 
 

 

اگر يك روحانی ساده‌انديش و درس نخوانده‌ای در روستايی يا حسينيه‌ای و مسجدی اين‌گونه سخن می‌گفت يك امر طبيعی بود، ولی از اين‌كه آقای جنتی به عنوان يك مجتهد، آدم باسواد و تحصيل كرده‌ای كه عضو شورای نگهبان است آن‌هم در خطبه‌های نماز جمعه تهران كه در سراسر دنيا منعكس می‌شود اين حرف‌ها را می‌زند من بسيار تعجب می‌كنم.

حضرت امام همواره بر اين نكته تاكيد می‌كردند كه نمی‌توان حكومت را با خواب و معجزه اداره كرد و حتی اگر زمانی به بزرگان، علما و شخصيت‌های سياسی به ديدن امام می‌رفتند و از خواب و يا ارتباط با امام زمان  برايش تعريف می‌كردند ايشان هميشه به شوخی می‌گفت كه من كور باطن هستم. حتی در مقابل چنين اظهاراتی در مواردی برخوردهای تندی می‌كردند و می‌گفتند كه اصلا از اين حرف‌ها نزنيد مگر می‌شود با خواب كشور را اداره كرد.

من از اعضای شورای نگهبان اعم از حقوقدان و فقها به ويژه از آيت‌الله يزدی و آيت‌الله مومن خواهش می‌كنم كه به آقای جنتی توصيه كنند تا در آستانه انتخابات از چنين موضع‌گيری‌هايی پرهيز كنند زيرا كشف كرامت برای يك جريان در اذهان مردم تاثيرگذار است.

هرچند كه من نمی‌خواستم قضايای گذشته را يادآوری كنم ولی اظهارات اخير آقای جنتی من را بر آن داشت كه بگويم اگر قرار است خوابی نقل شود بايد خواب يكساعته من نقل شود كه در طول آن اتفاقات بسياری افتاد.
صبح روز انتخابات زمانی كه پس از خواندن نماز صبح خوابيدم، پسر بزرگ من حسين به همراه تعدادی از دوستان به وزارت كشور رفتند و در آن زمان بيش از 14 ميليون رای در سايت وزارت كشور شمارش شده بود و من نفر اول بودم و بزرگواری كه آقای جنتی از ايشان تعريف می‌كنند نفر سوم و آقای هاشمی نفر دوم بودند ولی در همان ساعت يكی از معاونان وقت وزارت كشور ناظران كانديداها از جمله پسر من را از اتاق سايت بيرون كرد كه به دنبال آن همه چيز دگرگون شد. پس از اين كه ناظران را بيرون كردند در فاصله كمی سخنگوی وقت شورای نگهبان شتاب زده به اعلام آرا پرداخت كه البته نتايجی كه او اعلام كرد بر خلاف نتايجی بود كه از آرای شمارش شده در سايت وزارت كشور به دست آمده بود و بنابراين وقتی من بيدار شدم نفر سوم بودم. اين ماجرا از تدبير شورای نگهبان و نظارت و اجرای دقيق و از بركت دولت اصلاحات بود كه چنين انتخاباتی برگزار شد و بعد از آن هم رئيس دولت اصلاحات فرمود كه تاكنون چنين انتخاباتی به اين خوبی برگزار نشده است.

در همان ايام ملاقاتی با مقام معظم رهبری داشتم و در مورد آرا با ايشان صحبت كردم.