ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  به نماينده مجلس گفتند برو بگو:
تنگه هرمز را می بنديم
اگر کنگره امريکا پا فراتر بگذارد
 
 
 
 

 

مرتضی تمدن از جمله نمايندگان مجلس هفتم است که حتما برای رفتن به مجلس هشتم هم توصيه نامه امام زمان را در جيب خواهد داشت. او را اين بار از شهر کرد به مجلس بردند، شايد برای مجلس هشتم از در ديگری وارد مجلسش کنند.

آقای تمدن، در گرماگرم پرونده سازی برای ايران که محسن امين زاده معاون وزارت خارجه در زمان خاتمی به آن اشاره کرده و دراين شماره پيک نت می خوانيد به خبرگزاری خودی "فارس" گفته و يا به او گفته اند بگويد:

 

با توجه به اينكه گلوگاه عبور انرژی تنگه هرمز است، اگر آمريكايی‌ها بخواهند پا را فراتر بگذارند و برای جريان انرژی برای ما محدوديت و مشکل ايجاد کند و طرح محدوديت را تصويب كنند، مجلس شورای اسلامی نيز برای مقابله با اين طرح با ايجاد محدوديت، در عبور جريان انرژی در تنگه هرمز تجديد نظر خواهد كرد.

مواظب باشند كه بنزين خودروی آقای بوش از تنگه هرمز عبور می‌كند.

اگر قرار باشد خليج فارس برای ما ناامن شود بايد برای همه ناامن شود و اگر قرار باشد آمريكايی‌ها در مصرف انرژی برای ما محدوديت و مزاحمت ايجاد كنند، ما هم در مجلس تلاش خواهيم كه با ارائه طرحی در جريان عبور انرژی از تنگه هرمز تجديد نظر كنيم و اين موضوع را تحت كنترل بيشتر خودمان در آوريم تا دست آنها برای استفاده از هر حربه‌ای عليه ما باز نباشد.