ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  انتشار اخبار کارگری ممنوع!
دولت در کمين روزنامه "کار و کارگر" است
 
 
 
 

 

دبير اجرايی خانه كارگر پاكدشت فاش ساخت:

مدتی است دولت نهم به خصوص وزارت ارشاد، رسانه‌‏های منتقد را تحت فشار قرار داده است تا اخبار کارگری را منتشر نکنند. هيچ‌‏كس نمی‌‏تواند تعطيلی كارخانجات, اخراج های بی رويه, دستمزدهای ناچيز, سفره های خالی و خودكشی‌‏های كارگران بر اثر دريافت نكردن ماهها حقوق را ناديده بگيرد. دولت بر رسانه‌‏ها فشار می‌‏آورد كه مشكلات اين قشر محروم را منعكس نكنند، يعنی انعكاس اخبار مظلوميت و محروميت كارگران ومحرومان ممنوع.
اگر رسانه ها به دولت و مسوولان به‌‏به بگويند، در مدت كوتاهی اعتبار خود را از دست خواهند داد. روزنامه های پرتيراژی را شاهد هستيم(ازجمله کيهان) كه روزگاری روزنامه اول كشور بودند، اما تريبون افراد و تفكرات خاصی شدند كه در نتيجه امروزه روی گيشه روزنامه فروشی‌‏ها خاك می‌‏خورند و اين بلايی است كه بر سر هر رسانه فرمانبرداری می‌‏آيد.

اگر بخواهند رسانه ها را مال خود كنند، جامعه از رسانه داخلی سرخورده می شود و برای به دست آوردن اطلاعات واقعی به رسانه های خارجی متوسل می شود .

رسانه های حامی كارگر آبروی جامعه كارگری اند و بازی با آبروی كارگران را نمی‌‏پذيريم و چنانچه به رسانه های متعلق به جامعه كارگری تعرض شود، با يك فراخوان بزرگ، افشاگری بزرگتری راه می‌‏اندازيم.