ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

فعلا ميان اکرمی و جنتی
تقابل های ناگزير ميان
شورای نگهبان
و روحانيت مبارز

 
 
 
 
 

 

آخرين خطبه های احمدی جنتی درنماز جمعه تهران که در آن مستند به خواب نما شدن يک راننده تاکسی و توصيه های مادر از اين جهان رفته آن راننده برای رای داده به احمدی نژاد، به ستايش از احمدی نژاد پرداخته بود، همچنان در بورس بحث های مذهبی و حکومتی است. اين بحث ها تاکنون عمدتا متوجه ترويج خرافات از سوی وی و همچنين نعل وارونه زدن درباره نحوه برگزاری انتخابات پر تقلب رياست جمهوری دوره نهم بوده است، اما روز گذشته فصل جديدی نيز گشوده شد. اکرمی عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز که سياست گذار نماز های جمعه نيز هست گفت:

آيت‌‏الله جنتی درباره طرح مسائل سياسی به صورت بسيار ناقص و عجولانه عمل كردند، به طوری كه در هنگام خطبه می‌‏گفتند اين مطالب زمان زيادی می‌‏برد و فرصت كافی برای بيان كردن همه آنها وجود ندارد. بنده عقيده دارم اگر انسان دو مطلب را به صورت جامع مطرح كند، بهتر از آن است كه پنج مطلب را به صورت بريده بريده بازگو كند و حق هيچ مطلبی هم ادا نشود.

عده‌‏ای در آن انتخابات داوطلب شدند كه صلاحيت آنها توسط شورای نگهبان تاييد شده بود و همه آنها از فيلتر شورای نگهبان عبور كرده بودند. حال بعد از دو سال درست نيست كه بياييم درباره داوطلبانی داوری كنيم كه در آن انتخابات شركت كرده بودند و همگی توسط شورای نگهبان كه دبير آن آيت‌‏الله جنتی است، تاييد صلاحيت شده بودند.

در آن زمان 47 ميليون نفر واجد شرايط رای دادن داشتيم كه در دور اول انتخابات 30 ميليون و در دور دوم 28 ميليون شركت كردند يعنی يك سوم واجدين شرايط در انتخابات شركت نكردند. همچنين از ميان آنهايی كه شركت كردند، احمدی‌‏نژاد 17 ميليون و رقيبش 10 ميليون رای آورد. ‌‏اكنون احمدی‌‏نژاد از نظر قانونی رييس‌‏جمهور همه است، چه آنان كه شركت كردند و به وی رای دادند و چه كسانی كه شركت كردند و به وی رای ندادند و چه كسانی كه در انتخابات اصلا شركت نكردند.
طرح مسائلی كه رای‌‏دهندگان به رقيب احمدی‌‏نژاد را آزرده كند، درست نيست و آيت‌‏الله جنتی می‌‏بايست اگر می‌‏خواست درباره آقای احمدی‌‏نژاد صحبت كند، از نظر موضع قانونی صحبت كنند كه ايشان رييس‌‏جمهور است و همه بايد از او حمايت كنند، نه اينكه زخم‌‏های گذشته را باز كنند و به خواب و نذر و گريه متوسل شوند و جايگاه رياست‌‏جمهوری را با اين سخنان پايين بياورند.

من همان جا كه خطبه‌‏ها را می‌‏شنيدم، ديدم كه خود نمازگزاران نماز جمعه بعد از شنيدن داستان آن خواب راننده تاكسی كه درباره رای دادن به احمدی‌‏نژاد عنوان شده بود، ناراحت شدند.»

اهميت موضع گيری صريح و بی سابقه اکرمی بعنوان سياستگزار نمازهای جمعه و عضو رهبری جامعه روحانيت مبارز، پيش از آنکه به نماز جمعه گذشته معطوف باشد، آن بحث ها و اختلافات پشت صحنه ای را آشکار ساخت که با نزديک تر شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم آشکارتر خواهد شد.

رد پيشنهاد آيت الله مهدوی کنی دبيرکل جامعه روحانيت مبارز برای ليست واحد اصولگرايان و انتقادهای جسته و گريخته ای که از تلاش های پنهان دولت در شهرستان ها برای رفتن به سوی آن انتخابات و قبضه مجلس هشتم می شود و نقش احمد جنتی بعنوان يکی از پدرخوانده ها و سازمان دهندگان بيرون آمدن او از صندوق های رای همگی در موضع گيری اخير اکرمی بازتاب دارد. اين موضع گيری، يعنی آنکه روحانيت مبارز نمی خواهد صحنه را به گروه نظامی ها و شاگردان مصباح يزدی تحويل دهد. دراين روياروئی کمتر آشکار موتلفه اسلامی نيز نقش آفرين هست و در آينده بيشتر هم خواهد شد. نه شکاف، بلکه رقابت در جبهه گسترده راست جمهوری اسلامی جدی تر از آن است که بتوان انکارش کرد.