ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  برای آزادی دانشجويان زندانی
دفتر تحکيم از همگان طلب همراهی کرد
 
 
 
 

 

دفتر تحكيم وحدت در بيانه ای خطاب به اساتيد، روشنفکران، فعالان سياسی و مدنی و همچنين مجامع حقوق بشری ضمن تشريح فضای نامناسب فعلی دانشگا‌ه‌ها، از آنها خواست در برابر برخوردهای صورت گرفته با دانشجويان و نقض صريح قوانين اساسی و مدنی سکوت نکنند.

در اين بيانيه رخدادهای دانشگاه اميركبير و 50  روز تنش در اين دانشگاه شرح داده شده و تاکيد شده که تقابل با دانشجويان اين دانشگاه بدنبال حضور احمدی نژاد در اين دانشگاه شدت گرفت و دانشجويان تاوان آن حضور را می دهند. در همين بيانيه از مسوولان قضايی خواسته‌ شده که پزشکان و وکلای مستقل هرچه زودتر با دانشجويان بازداشت شده ديدار كنند و مقدمات آزادی آنها را فراهم کنند.