ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ترقی معکوس!
از صادرات پنبه رسيدم
به 50 در صد واردات پنبه
 
 
 
 

 

خبرگزاری های داخلی از قول علی مظفری رئيس هيات مديره اتحاديه پنبه کاران کشور گزارش داد:

توليد پنبه نسبت به سال84 حدود 60 درصد کاهش يافته و سطح زيركشت پنبه نيز در مقايسه اين دو سال از 110 هزار هكتار به 95هكتار رسيده است.

در سال85- 84 حدود 65 هزار تن پنبه برداشت شد اما پيش‌بينی می‌شود امسال اين رقم به حدود 55 تا60 هزار تن كاهش يابد.

نياز صنعت نساجی كشور حداقل 125 هزار تن پنبه در سال است و به همين دليل امسال 60 تا 70 هزار تن پنبه وارد خواهد شد كه اين ارقام نشان دهنده آنست که در صنعتی كه ايران وابسته نبود و مواد اوليه آن در داخل توليد می‌شد در حال حاضر تقريبا وابسته شده‌ايم.

بسياری از صنايع كشور همچون كارخانه‌های نساجی، كارخانه‌های پنبه پاك كنی، كارخانه‌های روغن كشی، خوراك دام و حتی صنايع نظامی وابسته به پنبه هستند.

حتی از سال 79 صادركننده پنبه شده بوديم و دولت تصميم گرفته بود پنبه مازاد كشاورزی را خريداری كند كه خريد و صادرات آن بوسيله صندوق پنبه انجام شد ولی بعد از آن مجددا صادرات پنبه متوقف شد و بتدريج وارد كننده پنبه شديم و اكنون بيش از 50 درصد مصرف داخلی را به واردات وابسته شده ايم.