جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نوار اعترافات، عکس های ماهواره ای و مکالمات استراق سمع شده
3 پايگاه آموزش ترور و انفجار
ويژه عراق در اطراف تهران
 
 
 
 

 

شبکه خبری سی .ان .ان امريکا در تفسيری پيرامون مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی ارتش امريکا در عراق و نمايش سلاح های ساخت ايران که از گروه های مسلح وابسته به جيش المهدی مقتدا صدر گرفته شده گفت:

بنظر می رسد كه امريکا بايد با يكی ديگر از اعضای محور شرارت نيز روبرو شود. ايران جنگ عليه امريكا را در عراق آغاز كرده باشد.

يك مقام نظامی ارشد امريكا به سی ان ان گفته است که نيروی قدس وابسته به سپاه پاسداران ايران به شبه نظاميان عراقی كه سربازان امريكايی را می كشند جايزه می دهد. مقامات امريكايی نمی توانند جزئيات بيشتری را در اين مورد بگويند.

مقامات ارشد امريکا می دانند كه نيروی قدس در كشتن نيروهای ائتلافی نقش دارد.

سی. ان.ان سپس با پخش تصوير "علی موسی دقدوق" يكی از فرماندهان عمليات ويژه حزب الله لبنان که در ماه مارس توسط نيروهای امريكايی در عراق دستگير شده، از قول سخنگوی ارتش امريکا در عراق می گويد که وی با شبه نظاميان تحت حمايت ايران همكاری داشته و خود در بازجوئی هايش به آموزش در ايران اعتراف کرده است. بموجب همين اعترافات گروه شبه نظاميان در عراق که به "گروه های ويژه" مشهورند تا 3 ميليون دلار در ماه کمک مالی از ايران دريافت داشته اند. آنها در سه پايگاه در نزديكی تهران آموزش عمليات تروريستی و انفجاری ديده اند.

مقامات ارتش امريکا در عراق می گويند که نوار ويديوئی اعترافات و نيز اطلاعات الكترونيكی، شامل مكالمات استراق سمع شده و يا تصاوير ماهواره ای، در اثبات گفته های خود دراختيار دارند.