ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سئوال ملی
120 ميليارد ارز خارجی را
دولت احمدی نژاد کجا مصرف کرده؟
 
 
 
 

 

دو کارشناس و کار بدست سابق و فعلی امور اقتصادی جمهوری اسلامی در دو کابينه محمد خاتمی و احمدی نژاد، در يک مناظره تلويزيونی شرکت کردند. از خلال اين مناظره اين آمار بيرون آمد:

ستاری فر: هاشمی رفسنجانی در دو سال اول و در شرايط بحران بازسازی جنگ ۳۰ ميليارد؛ خاتمی در دو سال اول و در شرايط خشکسالی، بحران و بازپرداخت ديون ۲۹ ميليارد؛ و احمدی نژاد در دو سال اول ۱۲۰ ميليارد درآمد ارزی داشته اند.

اين در حالی است که آقای خاتمی تقريباً خزانه خالی دريافت کرد و ايشان بنا به اعلام رسمی خزانه داری کل کشور موقع خداحافظی ۵ هزار ميليارد تومان در خزانه برای دولت احمدی نژاد گذاشته بود و با اين که ۵ ماه از سال ۸۴ آقای خاتمی رئيس جمهور بود می توانست پنج دوازدهم بودجه را خرج کند، کمتر از آن خرج کشور کرده بود.

 

سئوال بزرگ: دولت احمدی نژاد اين 120 ميليادر درآمد ارزی را چه کرده است؟

 

همزمان با اين مناظره در تهران، يک کارشناسان دگرانديش اقتصادی "فريبرز رئيس دانا" در مصاحبه با يک راديوی فارسی زبان اشاره کرد به شرکت هائی که دولت در خارج از کشور و عمدتا در کشورهای جهان سوم تاسيس کرده و تحت پوشش سرمايه گذاری های خارجی، تاکنون 12 ميليارد ارز از کشور خارج کرده و صرف برنامه های خود در خارج کرده است.

وی نگفت که اين برنامه های دولت در خارج از کشور چيست، اما با توجه به تحريم های شورای امنيت و محدود شدن فعاليت اين نوع شرکت ها در کشورهای اروپائی، شرکت های ياد شده ايرانی به کشورهای جهان سوم کوچ کرده اند و آنچه بعنوان برنامه های بيرون از کشور شناخته می شود خارج از خريد های نظامی و اتمی و سر در آوردن اين پول بی حساب و کتاب در کشورهای منطقه عربی خاورميانه نظير لبنان و فلسطين و عراق و حتی افغانستان نمی تواند باشد!