ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  "دلارام" محکوم شد
صدور حکم زندان و شلاق
برای يک طرفدار برابری زن و مرد
سخنرانی رئيس قوه قضائيه همزمان با اين حکم:
اسلام بيشترين جايگاه را به زن داده!
 
 
 
 

 

شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، "دلارام علی" از متهمان پرونده تجمع روز 22 خرداد 85 زنان در ميدان هفت‌‏تير تهران را به دو سال و 10 ماه زندان و 10 ضربه شلاق محكوم كرد.  اين تجمع برای دفاع از برابری حقوق زن و مرد در ايران برپا شده بود.

نسرين ستوده، وكيل  دلارام گفت: به طور قطع بنده در معيت خانم شيرين عبادی نسبت به حكمی كه كاملاً خلاف قانون صادر شده است، به دادگاه تجديدنظر اعتراض خواهيم كرد. ضمن اينكه تعيين مجازات شلاق برای فعالان اجتماعی و فعالان حقوق زنان مغاير با موازين بين‌‏المللی است.

مطابق اصل 27 قانون اساسی تشكيل اجتماعات بطور مطلق آزاد است، مگر آن كه سلاح سرد يا گرم در آن اجتماع حمل شود. در  تجمع 22 خرداد هيچ سلاحی حمل نشده و تجمع‌‏كنندگان صرفاً به قوانين تبعيض‌‏آميز عليه زنان اعتراض داشته و اقدام آنها يك اقدام مدنی بود بيش از آن كه سياسی محسوب شود.

همزمان با اعلام اين حکم، رئيس قوه قضائيه به مناسبت روز زن درجمهوری اسلامی با جمعی از زنان شاغل در قوه قضاييه و چند انگشت شمار نمايندگان زن مجلس هفتم ديدار کرده و گفت:

دين مبين اسلام بيشترين حق و جايگاه انسانی را به زنان داده است و مدافع سرسخت حفظ حرمت، كرامت و جايگاه زنان است و اين مدعيان غربی حقوق زنان هستند كه به ويژه در عصر معاصر بيشترين خيانت‌‌ها را در حق زنان مرتكب شده‌اند.

اسلام ضمن تأكيد بر نقش بالا و تأثيرگذار زنان در جامعه و تأكيد بر تساوی حقوق انسانی زن و مرد، بر نقش و جايگاه جداگانه و فطری آنان در حفظ اركان جامعه و تفاوت‌های فطری آنها نيز تأكيد دارد.