ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش خبرنگار پيک نت از مسجد فاطمه شيراز
مردم هيجان زده شيراز
تنها، به خواست خاتمی ساکت شدند
 
 
 
 

 

چهارشنبه شب گذشته محمد خاتمی بمناسبت تولد حضرت فاطمه و روز زن در شيراز حضور يافت. او طی سخنانی با دعوت مردم و به خصوص زنان برای حضور پر شور در انتخابات آينده از تمام گروه ها و انديشه ها خواست که در انتخابات شرکت کنند. مسجد فاطمه زهرا که يکی از بزرگترين مساجد شيراز است مملو از جمعيت بود. نه تنها سالن های مسجد پر از جمعت شده بود، بلکه حياط بسيار بزرگ مسجد نيز پر از جمعيتی بود که از ساعت ها پيش از آمدن خاتمی در آنجا حضور پيدا کرده بودند تا رئيس جمهور سابق را که امروز بيش از پيش به اهميت حضورش در صحنه سياسی کشور پی برده اند ببينند. جمعیت از گروههای سنی مختلف تشکيل شده بود. ضمن اينکه  از شهرستانهای استان نيز گروههايی برای اين سخنرانی به شيراز آمده بودند. بسياری از نيروهای اصلاح طلب که اکثرا در سالهای اخير خانه نشين شده اند نيز بعد از مدتها در ميان مردم ديده ميشدند. حضور خاتمی در مسجد باعث شور و نشاطی وصف ناپذير بين مردم شد. مردم با شعارهايی از قبيل "خاتمی پاينده   رييس جمهور آينده" و "آزادی انديشه- بی خاتمی نميشه" به استقبال خاتمی رفتند. شور و هيجان مردم خاطره سخنرانی های انتخاباتی اصلاح طلبان و استقبال مردم از آنها را در انتخابات 78 به ذهن می آورد. نيروهای امنيتی که در محل حاضر بودند و از حضور مردم شوکه شده بودند همه به گوشه ای خزيده و تنها نظاره گر بودند. سالن مسجد با شعارهای مردم به لرزه درآمده بود. مردم همه در تلاش بودند تا خود را به خاتمی برسانند و تقاضاهای مکرر مجری مراسم برای ساکت کردن مردم نيز بی فايده بود. به ناچار خاتمی خود وظيفه کنترل مراسم را به دست گرفت و با حضور در پشت تريبون پس از نزديک به 20 دقيقه تلاش توانست جمعيت را کنترل کرده و آنها را ساکت كند. حضور پيش بينی نشده جمعيت و گرم بودن زياد هوای سالن باعث شد که خاتمی سخنانش را کوتاه کند و با دعای خير برای همگان سخنرانی خود را به پايان برد.

مردم که خودشان هم از اين همه جمعيت به وجد آمده بودند مجددا با شعار و تشويق های پياپی خاتمی را بدرقه کردند و سرود خوانان با خواندن سرود يار دبستانی محل را ترک کردند. شايد حضور بی نظير جمعيت مهم ترين تاثيری که داشت باعث بوجود آمدن اعتماد به نفس در نيروهای اصلاح طلب شد. چرا که همه به وضوح ديدند که مردم پس از دو، سه  سال گذشته تصميم گرفته اند بار ديگر از اصلاح طلبان حمايت کنند.